in English   

Vēsture

 

Bībeles biedrības pasaulē

Organizācijas, kas nodarbojās ar Bībeles izplati pazīstamas jau sen:
  • 1649. gadā Jaunanglijā dibināta Svēto Rakstu izplatīšanas biedrība (darbība atjaunota 1661. g.)
  • 1719. gadā Francijā dibināta katoļu Bībeles biedrība, kas izplatīja galvenokārt Jaunās Derības (bez komentāriem)
  • 1710. gadā dibināta Kanšteina Bībeles biedrība (Hallē, Vācijā)
  • Mūsdienu Bībeles biedrību kustība aizsākas 1804. gadā, kad Londonā tika dibināta Britu un Ārzemju Bībeles biedrība. Pēc tam līdzīgas organizācijas tika nodibinātas arī citās valstīs. Laika gaitā radās nepieciešamība pēc vienojošas organizācijas, un 1946. gadā tika dibinātas Apvienotās Bībeles biedrības (ABB). ABB ir sadraudzības organizācija, kas apvieno visas pasaules Bībeles biedrības savstarpējām konsultācijām, atbalstam un kopīgai rīcībai, lai sekmīgi īstenotu kopējo uzdevumu - efektīvu Svēto Rakstu izplatību. Šobrīd Apvienotās Bībeles biedrības apvieno vairāk nekā 146 Bībeles biedrības 200 pasaules valstīs. To darbs ir apliecinājums praktiskajam ekumēnismam. 

Latvijas Bībeles biedrības vēsture

  • 1813. gadā ar Britu un Ārzemju Bībeles biedrības palīdzību nodibinātas Krievijas Bībeles biedrības filiāles - Kurzemes un Rīgas Bībeles biedrības ar nodaļām dažādās Latvijas draudzēs. 1826. gadā ar ķeizara Nikolaja I pavēli Krievijas impērijas teritorijā Bībeles biedrības tiek slēgtas, bet vēlāk to darbība tiek atjaunota.
  • 20. gs. periodā starp abiem pasaules kariem Latvijā darbojās vairāku ārzemju Bībeles biedrību filiāles, kas tika slēgtas Padomju okupācijas gados. 
  • Bībeles biedrības darbs tika atjaunots īsi pirms PSRS sabrukuma. Latvijas Bībeles biedrība dibināta 1989. gadā. Tās darbā piedalās visu tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji. LBB ir Apvienoto Bībeles biedrību locekle.