in English   

Latvijas Bībeles biedrības Valdes

un Revīzijas komisijas locekļi,

ievēlēti LBB biedru kopsapulcē 2017. gada 5. aprīlī

 

LBB Valde

Valdes priekšsēdētājs:

Ojārs Incenbergs (septītās dienas adventisti)

Valdes locekļi:

Jānis Balodis (baptisti)
Ainārs Baštiks (baptisti)
Linards Rozentāls (luterāņi)
Gatis Bezdelīga (Romas katoļi)
Imants Ģipslis (septītās dienas adventisti)
Pēteris Cielavs (luterāņi)
Zintars Jansons (Evaņģēliskā Jēzus draudze)
Jānis Ozolinkēvičs (Vasarsvētku draudze, bīskaps)
Marija Mickāne (Romas katoļi)
Ilona Rasa-Trūpa (Pestīšanas Armija)
Gita Medne (metodisti)
Jevgeņija Ņečajeva (pareizticīgā baznīca)
Kārlis Žols (luterāņi)

LBB Revīzijas komisija

Baiba Jansone, priekšsēdētāja (Evaņģēliskā Jēzus draudze)
Alfrēds Jākobsons, sekretārs (septītās dienas adventisti)
Dace Morica, locekle