Nosvini Bībeles dienu

Iesēj cerību! 

Latvijas Bībeles biedrība aicina draudzes tām pieņemamā laikā svinēt Bībeles dienu. Bībeles dienas dievkalpojumu laikā tiek runāts par Bībeles nozīmi, Bībeles tulkojumiem, aizlūgts par Bībeles tulkošanu un izplatīšanu pasaulē. 

Piedāvājam:

  •  krāsainu plakātu, kurā draudzes pašas var ierakstīt plānoto pasākuma norises laiku un vietu
  • Bībeles biedrības darbinieku līdzdalību, pastāstot par Bībeles biedrību darbu Latvijā un pasaulē. Tas var notikt gan dievkalpojuma laikā, gan – pēc dievkalpojuma
  • sprediķi vai uzrunu par Bībeles nozīmi
  • nelielu video “Bībele mums līdzās” (8 min 40) par Bībeles biedrību, Bībeles nozīmi sabiedrībā, par to, kā Bībele maina cilvēku dzīves
  • draudzes locekļiem ar savu ziedojumu piedalīties draudzes misijas darbā – “iesēt cerību” savas apkārtnes cilvēkos. Par Bībeles dienas laikā savāktajiem ziedojumiem draudze saņem Bībeles, bērnu Bībeles vai jebkuras citas grāmatas (pēc vienošanās), kuras vēlāk var izmantot savas draudzes kalpošanas darbam

“Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros.” (Mt 13:31)