SOTĒRS – neliels tiltiņš pāri bezdibenim

20. jūnijā LU Klusajā lasītavā tika svinīgi atvērta grāmata “Sotēra dialogs” – 2. gs. tapis kristīgo gnostiķu teksts, kas piedāvā lasītājam ceļojumu cilvēka apziņas dzīļu pasaulē, izmantojot arhetipisku tēlu, simbolu un līdzību valodu. Pasākumā laikā Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns teica paldies tulkotājam Dr. theol. Ralfam Kokinam, redaktorei Intai Rozenvaldei, pēcvārda autoram Dr. theol. Linardam Rozentālam, grāmatas mākslinieciskajai noformētājai Agatei Muzei un maketētājam Kristapam Opincānam, kā arī finansiālajiem atbalstītājiem – Rītdienas fondam.

Tulkotājs Ralfs Kokins dalījās pārdomās par sarežģīto, brīžiem pat mokošo tulkošanas procesu no koptu valodas. Tāpat bija iespēja piedalīties diskusijā par šīs grāmatas galveno vēstījumu un vārda “Sotērs” (no grieķu val. Pestītājs) lietojumu.

R. Kokins: “Šis teksts pilnīgi pārņem, un man pat grūti izskaidrot, kur slēpjas šī teksta fascinācija. Varbūt tas fascinē tāpēc, ka nekur baznīcas vēsturē šis teksts nav pieminēts, vai tāpēc, ka interesantākajās vietās teksts ir zudis. Es arī nevaru pateikt, kas šī ir par īstenību, kas tiek aprakstīta – vai tā ir dievišķā īstenība vai cilvēka iekšējā pasaule – ceļojums cilvēka “es” dzīlēs vai ieskats cilvēka esamībā kā tādā. Man šķiet, ka Sotērs runā par visu lietu trauslumu un brīnumu, un to, ko varam darīt citu labā – vienkārši būt.”

Arī Dace Balode, LU teoloģijas fakultātes dekāne uzskata, ka šajā tekstā ir daudz jautājumu, bet nav atbilžu, kas var būt katram savas. D. Balode arī vēlējās zināt, kādēļ tulkotājs ir izvēlējies “Sotēru” netulkot kā “Pestītāju”. R. Kokins: “Tā bija apzināta izvēle. Man bija trīs varianti – Pestītājs, Atbrīvotājs un Glābējs. Taču šiem vārdiem uzreiz rodas asociācija ar Jēzu. Sotēram ir dramatiski atšķirīgas funkcijas, – jo viņš nāk pie īpaši izredzētiem cilvēkiem, kuru intelektuālās kvalitātes ir tādas, ka viņi to var saprast. Jēzus nāk pilnīgi pie visiem.”

Linards Rozentāls, pēcvārda autors: “Šis mazais tekstiņš ir kā īsts dārgumiņš, kā krāsains stikla gabaliņš vitrāžā. Kā neliels tiltiņš pāri bezdibenim. Tam nav tikai muzejiska vērtība, bet tam ir sakars arī ar šodienu.”

“Sotēra dialogs” Latvijas Bībeles biedrības izdotajā pirmkristīgo tekstu sērijā ir jau 7 grāmata, un nereti tiek uzdots jautājums, kādēļ Bībeles biedrībai būtu jāizdod šie pirmkristīgie teksti. Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns, atbildot uz to, teica: “Bībeles biedrība to dara tikai tāpēc, ka šie teksti palīdz tuvāk iepazīt Bībeli.”

“Kas neatrodas tumsībā, nav spējīgs ieraudzīt Gaismu.” (Sotēra dialogs 32)