in English   

Lietotājiem:

Bībeles jaunā tulkojuma teksts (tikai Jaunā Derība) pieejams divos variantos:

Ir iespējams klausīties Jaunās Derības tulkojumu, kas ierakstīts pagājušā gadsimta 50. gados:

Par projektu
Jauno Derību jaunajā tulkojumā ierunājuši 38 dažādu draudžu mācītāji, laji un aktieri. Tas ir patiesi īsts ekumēnisks projekts. 

Režisori: Irēna Cērmane, Kārlis Auškāps
Projekta vadītāja: Sendija Burka-Šaicanova
Projekta asistente: Elizabete Šaicanova

Lomās: Kārlis Auškāps, Ainars Baštiks, Sendija Burka-Šaicanova, Irēna Cērmane, Guntis Dišlers, Diāna Dravniece, Māris Dravnieks, Aija Dzērve, Havjers Garsija, Armands Gertners, Edgars Godiņš, Rinalds Grants, Gints Grāvelis, Keith Holmes, Ēvalds Ikaunieks, Juris Jalinskis, Ivars Jēkabsons, Matīss Kļaviņš, Andris Kravalis, Edgars Mažis , Andrejs Mediņš, Ronalds Melkers, Kārlis Miķelsons, Jānis Ozolinkēvičs, Modris Ozolinkēvičs, Jānis Pujāts, Ainars Purmalis, Linards Rozentāls, Ģirts Rozners, Aldis Siliņš, Kaspars Simanovičs, Krīstina Soloha, Pēteris Sproģis, Zbigņevs Stankēvičs, Elizabete Šaicanova, Gundega Tabaka, Jānis Vanags, Artūrs Vanags.

Īpašs paldies Rīgas Mateja baptistu draudzei par viesmīlību ieraksta laikā!
Šis ieraksts tapis pateicoties organizācijas Hosanna finansiālam atbalstam. 

IESĒJ CERĪBU!
Būsim pateicīgi par tavu ziedojumu (2,- EUR) Vecās Derības jaunajā tulkojumā audioierakstam. Vecā Derība līdz šim Latvijā nav ierunāta. Tas ir finansiāli ļoti dārgs projekts, kuram šobrīd mums nav līdzekļu. Paldies! 

Palīdzi sadzirdēt Dieva Vārdu Latvijā! 

 

Tavas iespējas ziedot

Banka

Bankas rekvizīti: Latvijas Pasts BO VAS, LPNSLV21 
Saņēmējs: Latvijas Bībeles biedrība
Saņēmēja konts: LV13LPNS0001000000351  
Saņēmēja reģ.nr.: 9000015 5579.