Rīgā viesojas ABB konsultants zīmju valodā

Kopš 2018. gada ar Apvienoto Bībeles biedrību (ABB) atbalstu Latvijā tiek īstenots zīmju valodas projekts – zīmju valodā tiek ierakstīts Marka evaņģēlijs. Projekta koordinatore ir Vineta Laudurga, kura pašmācības ceļā apmēram pirms 30 gadiem apguva zīmju valodu, un pašlaik ir septītās dienas adventistu baznīcas nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku grupas mācītāja. Pie Marka evaņģēļija Vineta strādā komandā kopā ar Elitu Skudru un Ievu Vankinu.

No 9. līdz 12. maijam Rīgā viesojās ABB konsultants Marks Penners. Marks kopš agras bērnības dzīvojis Japānā. Viņa vecāki darbojās turienes draudzēs un atklāja, ka kurlmēmie ne reti ir marginalizēti arī draudzēs. Viņi iemācījās zīmju valodu un sāka kalpot šo cilvēku garīgajām vajadzībām. Marks līdz ar to no bērnības jau saskāries ar kurlmēmo vidi, un 36 gadus darbojās zīmju valodas Bībeles tulkošanā Japānā. Šobrīd Marks dzīvo ASV, un ir ABB zīmju valodas konsultants.

Rīgā Marks satikās ar Marka evaņģēlija latviešu zīmju valodā tulkošanas projekta dalībniecēm, lai palīdzētu apgūt jaunu e-vides rīku, kas palīdz tulkošanas procesā.

Latvijas Bībeles biedrības portālā pieejamas Marka evaņģēlija pirmās 11 nodaļas. Kad tiks pabeigts Marka evaņģēlijs,darbs turpināsies pie Mateja evaņģēlija. Projekts ir ļoti laikietilpīgs, jo daudzas zīmes jāizdomā no jauna.

Latvijā ir apmēram 2000 nedzirdīgu cilvēku.