Bībeles stāsti

Bībele pazīstama ar daudziem saturā un izteiksmes līdzekļos bagātiem stāstiem, kuri tikuši nodoti no paaudzes paaudzē un bieži atainoti mākslā.

Daži VD stāsti:

 • Ādams un Ieva – pirmie cilvēki; 
 • Ābels un Kains – pirmā slepkavība;
 • Noa šķirsts un grēku plūdi;
 • Bābeles tornis;
 • Īzaka upurēšana;
 • Jāzeps un viņa brāļi
 • Mozus atrašana niedrēs;
 • Pashā svētki;
 • Sarkanās jūra šķērsošana;
 • Desmit baušļu nodošana Mozum; 
 • Zelta teļš;
 • Dāvids un Goliātu; 
 • Daniēls lauvu bedrē u. c.;

Daži JD stāsti:

 • Jēzus piedzimšana Betlēmes kūtiņā;
 • 5000 cilvēku paēdināšana ar nedaudz maizes un zivju; 
 • Jēzus staigāšana pa ūdens virsmu; 
 • Jēzus noklusina vētru; 
 • Lācara augšāmcelšana no mirušajiem; 
 • Ūdens pārvēršana vīnā;
 • Svētais vakarēdiens – Jēzus pēdējais mielasts ar saviem tuvākajiem sekotājiem;
 • Jēzus nāve pie krusta un augšāmcelšanās pēc trim dienām;
 • Saula pārvērtības u. c.

Bībeles fakts: Ķēniņam Salamanam bija 700 sievas un 300 konkubīnes.

 

Virkne labi zināmu Bībeles stāstu tiek saukti par līdzībām. Evaņģēlijos kā to stāstītājs minēts Jēzus. 

Dažas no līdzībām:

 • Pazudušais dēls;
 • Sējējs, kas sēklu sēj auglīgā un neauglīgā augsnē; 
 • Uz klints un uz smiltīm celtie nami;
 • Žēlsirdīgais samarietis; 
 • Strādnieki vīna kalnā;
 • Bagātnieks un Lācars;
 • Farizejs un muitnieks;
 • Pazudusī avs un pazudušais grasis u. c.

Bībeles fakts: Krauklis bija pirmais putns, ka atstāja Noa šķirstu.