in English   

Dāvini Dieva Vārdu draudžu kalpošanām Balvu un Gulbenes

pilsētās un novados!

Palīdzi dāvināt Dieva Vāŗdu cilvēkiem pansionātos, sākumskolas bērniem, vietējo draudžu apkaimju jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti u.c. Bībeles, Jaunās Derības un bērnu grāmatas rudenī saņems 15 draudžu kalpošanas – dažādu konfesiju draudzēs Balvu un Gulbenes pusē. 

 

“Nemanāmi mēģinu mācīt bērniem problēmas risināt atšķirīgi, - iesaistot Dievu. Mazi bērni ir ļoti atvērti. Redzu, ka bērni mainās – labprāt iesaistās labdarībā sociālajiem centriem.  Braucam ar koncertiem uz sociālajiem centriem. Bērni pierod redzēt, ka veci cilvēki ir nevarīgi un apzinās, ka citiem vajadzīga palīdzība. Būtu priecīga šiem bērniem dāvināt bērnu Bībeles.”

Ligita Drekše, Tirzas evaņģēliski luteriskās draudzes
Svētdienas skolas skolotāja un Tirzas sākumskolas skolotāja

 

“Draudzes ceļa meklētāju klubu “Meža gulbji” apmeklē 12 vietējie jaunieši. Šobrīd kluba nodarbībās lietojam vecas, draudzes locekļu sanestas Bībeles. Gribētos jauniešiem uzdāvināt Bībeli, ko viņi var nest uz mājām.”

Ilva Liepiņa, Gulbenes septītās dienas draudzes mācītāja