in English   

MANA ADVENTA DĀVANA

Dāvini Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas

apmēram 32 draudžu kalpošanām Pierīgas novados.

 

“Dodamies pie mazturīgām ģimenēm ar bērniem. Ziemassvētku laikā vācam līdzekļus dāvanu kartei. Būsim ļoti priecīgi šai dāvanai pievienot bērnu Bībeles un citas grāmatas. Covid ir aktivizējis cilvēku interesi. Draudzes e-telpā ir daudz jautājumi un diskusijas.”

Edvīns RumjancevsMālpils ev. lut.draudzes mācītājs

 

“Covid mūs ir mobilizējis. Vairāk domājam par to, kā mēs šajā laikā varam liecināt.” 

Juris Morics, Baldones ev.lut.draudzes mācītājs

 

“Bībeles – tā ir svētība. Visu laiku saskaros ar to, ka draudzē ienāk cilvēki, kuriem nav Bībele.”

Normunds Āboliņš, Ķekavas Vasarssvētku draudzes mācītājs

 

“Uz dievkalpojumiem nāk daudzi no sociāli zemākiem slāņiem. Es visus pieņemu. Kad jautāju, kāpēc viņi nāk? Viņi atbild, ka šeit “ieguvuši mieru.” Tieši viņiem arī gribu dāvināt Bībeles.”

Ilona Jēgermane, Inčukalna baptistu draudzes priekšniece

 

Vēlos ziedot