in English   

Dāvini Dieva Vārdu draudžu kalpošanām

Alūksnes un Valkas pilsētās un pagastos

 

Palīdzi uzdāvināt Bībeli cilvēkiem Latvijā – Alfa kursu apmeklētājiem, slimnīcu pacientiem, vietējiem jauniešiem, bērnudārzu bērniem, pansionātu iemītniekiem un vēl un vēl... Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles saņems 22 draudzes šajos novados. Lūk, ko saka draudžu mācītāji!

 

“Kalpoju kā kapelāns Strenču slimnīcā. Cilvēki bieži slimnīcā pazaudē orientierus dzīvē un nonāk pie lieliem jautājumiem. Dieva Vārds ir tas, kas var pavērst lietas citā virzienā. Bībele spēj mainīt cilvēku dzīves.”

Andris Reiters, Strenču, Valkas-Lugažu,
Vijciema evaņģēliski luterisko draudžu palīgmācītājs 

 

“Varu pateikt pilnīgi atklāti – Bībele maksā dārgi. Lauku rajonos ļaudis ilgi krāj, kamēr tiek pie savas Bībeles.”

Normunds Ģipslis, Smiltenes septītās dienas adventistu draudzes mācītājs

 

“Bībele - tā ir mūsu dienišķā maize. Būsim ļoti priecīgi par šo labdarību. Tas arī mums pašiem ir pamudinājums un stimuls darboties.”

Juris Škapars, Smiltenes Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzes prāvests

 

Vēlos ziedot