in English   

Dāvini Bībeli jauniešu vakariem!

Biedrība “Tuvu” nelielajā Brankas ciemā (Ozolnieku novads) kalpo saviem tuvākajiem. Tā apvieno dažādu konfesiju kristiešus, kuri nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību. Viņu mērķis ir palīdzēt apkārtnes cilvēkiem – ģimenēm, bērniem, jauniešiem, senioriem un vientuļiem cilvēkiem krīzes un ārkārtas situācijās. Viens no jaukākajiem biedrības TUVU pasākumiem ir jauniešu vakari, kas no tuvākas un tālākas apkārtnes divas reizes mēnesī pulcina apmēram 60-80 jauniešu. Nesen atjaunotajā noliktavā jaunieši satiekas ar draugiem, spēlē spēles, skatās kino, cep burgerus, kopīgi muzicē, katru reizi par savu darbu un dzīvi viņiem pastāsta kāds kristīgs uzņēmējs. Vārdu sakot, - jēgpilni pavada brīvo laiku. Tieši viņiem gribam dāvināt Bībeles. 

“Jaunieši šeit nāk no atšķirīgām sociālajām vidēm, nāk no dienas centriem, bērnu namiem, no turīgām ģimenēm. Ja Bībele ģimenē nav, tad neviens to jaunietim nenopirks. Kur citādi viņi to dabūs? Kā kristiešiem mums Bībele ir ļoti svarīga. Katrā jauniešu vakarā kopīgi lasām kādu tās nodaļu. Gribam to viņiem dāvināt kā ceļazīmi dzīvei ar cerību, ka kādā brīdī viņi to atvērs.”

Lāsma Cimermane, biedrības “Tuvu” valdes priekšsēdētāja 

Būsim bezgala pateicīgi par Jūsu ziedojumu!

Jūsu ziedojumu gaidīsim līdz š. g. 1. oktobrim.
Ar norādi: BĪBELE JAUNIEŠIEM

Vēlos ziedot