in English   

 

Palīdzi izdot Bībeli īpaši lieliem burtiem

Šāds Bībeles izdevums nepieciešams jau sen, bet izveidot jaunu maketu tik biezai grāmatai kā Bībele ir ļoti dārgi. Naudas trūkuma dēļ esam atlikuši šo darbu gadu no gada. Taču gandrīz katru nedēļu mūsu grāmatu veikaliņā pircēji vaicā pēc Bībeles ar lielākiem  burtiem. Ir grūti teikt: “Mums tādas nav” un redzēt, kā cilvēki aiziet tukšām rokām. Ļoti vēlamies šo situāciju mainīt, un ļoti ceram uz Jūsu palīdzību. Jūsu saziedotie līdzekļi tiktu izmantoti Bībeles maketa izveidošanai. Par Bībeles iespiešanu maksātu mēs paši. Tas būs 1965. gada revidētais Bībeles izdevums. Izdevums iznāks šī gada beigās.

Būsim bezgala pateicīgi par Jūsu palīdzību šīs Bībeles tapšanā!

Jūsu ziedojumu gaidīsim līdz š. g. 1. novembrim. 

Ikviens ziedotājs varēs šo Bībeles izdevumu ar lieliem burtiem iegādāties ar 20 % atlaidi!

Vēlos ziedot