in English   

Dāvini Jauno Derību novadu slimnīcām

Regulāri esam dāvinājuši Bībeles, bērnu Bībeles un citas grāmatas lielākajām Rīgas slimnīcām un Bērnu slimnīcai Rīgā. Taču slimnīcas ir arī Latvijas novados  – Valmierā, Mazsalacā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Tukumā, Lubānā, Madonā, Kuldīgā un citur. Palīdzi izdot un dāvināt tām Jauno Derību un Psalmus lielākiem burtiem!

“Slimība bieži ir svētība. Neviens, protams, negrib būt slims. Tomēr šajā stāvoklī cilvēks ir Dievam vistuvāk. Vislielākā iespēja, ka cilvēks tieši tad sadraudzējas ar Dievu.”

Gints Kronbergs (foto), Grobiņas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs,kalpo Liepājas slimnīcā

Vēlos ziedot