LBB Valde

Valdes priekšsēdētājs:
Jānis Balodis (baptisti)

Valdes locekļi:
Ainārs Baštiks (baptisti)
Imants Ģipslis (septītās dienas adventisti)
Pēteris Cielavs (luterāņi)
Ojārs Incenbergs (septītās dienas adventisti)
Zintars Jansons (Evaņģēliskā Jēzus draudze)
Gita Medne (metodisti)
Marija Mickāne (Romas katoļi)
Jevgeņija Ņečajeva (pareizticīgie)
Ieva Puriņa (luterāņi)
Jānis Sadovskis (Vasarsvētku draudze)
Ilona Rasa-Trūpa (Pestīšanas Armija)
Mārcis Zeiferts (luterāņi)

LBB Revīzijas komisija
Baiba Jansone, priekšsēdētāja
Solvita Jākobsone, sekretāre
Dace Morica, locekle

Bībele
LBB Valdes locekļi, ievēlēti 2020. gadā