Kontakti

LBB kontaktinformācija un rekvizīti

Tālrunis
67412141
E-pasts
lbb@apollo.lv
Adrese
Tomsona iela 2-16
(ieeja no Nītaures ielas),
Rīga, LV 1013

Mēs atrodamies šeit

Reģistrācijas numurs: Nr. 90000155579
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.: LV 26 UNLA 0002 0304 6961 8

LBB biroja grāmatu realizācijas daļa
Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), Rīga, LV 1013
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr.: 67412141 (iepriekš zvaniet!)

LBB darbinieki
LBB ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns lbb@apollo.lv 
Projektu koordinatore Antra Puriņa projects@bibelesbiedriba.lv 
Atbildīgā par grāmatu izplati Dace Rukute-Tomševica sales@bibelesbiedriba.lv