Ko mēs darām?

Izdodam un piedāvājam – Bībeles tekstu dažādos formātos un dažādām vajadzībām –  drukātā formātā dažādos iesējumos, elektroniskā, audio un video formātā, atsevišķas Bībeles grāmatas Braila rakstā un zīmju valodā, Bībeli paskaidrojošas grāmatas bērniem un pieaugušajiem.

Vācam līdzekļus – organizējam četras labdarības akcijas gadā. Par saziedotajiem līdzekļiem dāvinām un izdodam grāmatas Latvijas iedzīvotājiem, kā arī veidojam projektus, kas popularizē Bībeli Latvijā.

Dāvinām – Bībeles un citas grāmatas slimnīcām, sociālajiem aprūpes centriem,  skolām, dažādām draudžu kalpošanām, bibliotēkām, cietumiem u. c.

Organizējam – Bībeles dienas pasākumus, konferences u.c.

Sadarbojamies – ar citām valsts un nevalstiskām organizācijām starpkonfesionālu, izglītojošu, reliģisku iecietību veicinošu un sociālu projektu īstenošanā.

Bībele