Novatorisks Jaunās Derības tulkojums viedtālruņu lietotājiem Somijā

Somijas Bībeles biedrība laidusi klajā pilnīgi jaunu un pilnīgi atšķirīgu Jaunās Derības tulkojumu (JD2020) no grieķu valodas, kas radīts speciāli viedtālruņu lietotājiem. Tulkojums tika pabeigts 2020. gada oktobrī pēc divarpus gadu darba. Tas domāts visu vecumu cilvēkiem, kuri vēlas lasīt vai klausīties Jauno Derību savos telefonos. Jaunajā tulkojumā izmantota 21. gadsimta 20. gadu somu valoda, ko lieto 15-25 gadus veci jaunieši, kuri pilnībā dzīvo digitālajā pasaulē.  Jaunais tulkojums Somijā uzņemts ļoti atzinīgi un izraisījis ļoti plašu sabiedrības un mediju interesi. 

“JD2020 pārstāv pilnīgi jaunu virzienu Bībeles tulkošanā”, saka Apvienotās Bībeles biedrības tulkošanas konsultants, mācītājs un teoloģijas zinātņu doktors Sepo Sipile (Seppo Sipilä). “Tikai pavisam nesen esam sākuši apzināties, ko nozīmē digitālā revolūcija Bībeles izdošanā no tās lietotāju skata punkta. Ar šo tulkojumu esam sasnieguši ievērojumu pagrieziena punktu šajā ceļojumā pretī Bībeles tulkojumu kvalitātes uzlabošanā.”

“Līdz šim Bībeles tulkojumi vispirms tikuši izdoti kā iespiestas grāmatas, un tad tie vienkārši digitalizēti izplatīšanai internetā,” piebilst Somijas Bībeles biedrības komunikācijas un līdzekļu piesaistes direktors Terhi Huovari (Terhi Huovari), kurš ir arī JD2020 projekta koordinators. “JD2020 pieeja ir atšķirīga: digitālā realitāte, teksta lietotāju apkārtējā vide un pieredze bija pats galvenais šajā tulkojumā jau no paša sākuma. JD2020 lieto 2020. gada somu valodu – valodu, kādā runā cilvēki, kuri pilnībā dzīvo digitālajā pasaulē.”

Ja jūs domājiet, ka somus neinteresē Bībele, jūs maldāties

Jau sākot no 2020. gada vidus, JD2020 projekts tika ļoti plaši atspoguļots nacionālajos medijos, ieskaitot TV un radio ziņas, laikrakstus, žurnālus un sociālos medijus. Eksperti, kuri strādāja pie jaunā tulkojuma, bija ļoti pieprasīti gan draudzēs, gan citos pasākumos, kā arī vebināros. “Ja jūs domājiet, ka somus neinteresē Bībele, jūs maldāties,” raksta kāds laikraksts, atsaucoties uz sociālo mediju diskusiju plūdiem.

“Tas, kā tika tika uzņemta JD2020, rāda, ka Bībele joprojām sabiedrībā ir būtiska,” saka Marku Kotila (Markku Kotila), Somijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs.

Divu nedēļu laikā pēc darbības uzsākšanas Bībeles biedrības vietnē (http://www.raamattu.fi. ) jaunajais tulkojums bija aplūkots 100 000 reižu. Trīs mēnešus vēlāk šis skaits trīskāršojās. 

Bez reliģiskā žargona

“Cilvēkiem ir tiesības zināt, ko oriģinālais teksts patiešām saka. Lielākā daļa Jaunās Derības sarakstīta vienkāršā valodā. Ir tikai dažas vietas, kur tiek lietota īpaša arhaiska valoda. Jēzus nelietoja reliģisku žargonu,” skaidro Marku Kotila.

Tāpēc JD2020 lietota valoda, kas ir gan ikdienišķa, gan dabiska, kā arī bagāta un niansēta. Vienlaicīgi oriģinālvalodas izjūta tiek nodota lasītājam gan pēc iespējas pareizāk un precīzāk, gan, samazinot īpašu reliģisku terminu vai vecu vārdu lietošanu, kas vairs netiek izmantoti ikdienas saziņā.

“Mūsu mērķis bija tulkojums, ko varētu lasīt bez konsultēšanās ar vārdnīcu vai Google, vai bez palīdzības meklēšanas pie teologiem,” saka Terhi Huovari. “Vecais tulkojums bija kā vecs televizors – jūs, protams, varat to skatīties, bet attēls ir melnbalts un izplūdis. Jaunais tulkojums ir augstas izšķirtspējas televizors –  jūs varat skaidri, detalizēti redzēt to, kas notiek, visu laiku. Mēs daudz labāk saprotam, ko Jēzus un Pāvils gribējuši pateikt.

Jaunais tulkojums arī vairāk izgaismo Jēzus līdzības. Tagad Viņam pašam ir skaidrāka balss, jo tulkojumam nav pievienots nekas tāds, kā tur nav. Daudziem cilvēkiem var būt pārsteigums, ka Bībeles oriģināltekstā nav nekā svēta vai stīva.”

Tulkojums lasīšanai, runāšanai vai dzirdēšanai

Pati svarīgākā lieta jaunajā tulkojumā bija teksta plūdums, neatkarīgi no tā, vai to lasa, runā vai klausās. Šis kritērijs ietekmējis arī vārdu izvēli tulkojumā. Arī JD2020 audiogrāmata ir tikusi uzņemta ļoti labi. Aktrise Krista Kosonena (Krista Kosonen), kuras balss dzirdama audiogrāmatā, stāsta, ka viņa ļoti priecājas, ka tikusi iesaistīta jaunā tulkojuma ierakstā. “Tas bija  brīnišķīgi. Tas bija tāds nomierinošs darbs. Ja neskaita metaforas, visi stāsti ir patiesi un skaisti, un atver sirdi. ”

Mērķauditorijas valodas prasmes veido tulkojumu

Pirms tulkošanas darba uzsākšanas Somijas Bībeles biedrība ļoti daudz laika veltīja, veicot vides pētījumus un formulējot jaunus tulkošanas principus. Jaunā pieeja, izstrādāta saistībā ar izmēģinājuma projektu DigiMarkus, – pirmo reizi Bībeles tulkojumā izmanto uz lietotāju vērstu tulkošanas modeli, vienlaikus arī risinot jautājumu, kā šo seno tekstu mūsdienu somu valodā tulkot viedtālruņu lietotājiem. 

Tulkojumā izmantota valoda, ko lieto jauni cilvēki vecumā starp 15 un 25 gadiem. Pamatojoties uz dažādiem pētījumiem, tika radīta izdomāta persona. Viņa tika nosaukta par Elīzu, un tika pieņemts, ka viņai ir apmēram 25 gadi. Tulkojuma procesā galvenais jautājums bija: “Ko par to domātu Elīza?”

Tomēr JD2020 mērķauditorija nav ierobežota tikai ar tiem, kam divdesmit. Tā paredzēta visu vecumu cilvēkiem, kuri vēlas piekļūt Bībelei savā viedtālrunī. “Brīnišķīga, skaidra somu valoda, bez jebkāda vecuma stīvuma. Prieks lasīt!” komentē Eila (68 gadi) – viena no daudzajiem lasītājiem, kura atsūtījusi savu atsauksmi.

3000 testētāju

Lai valoda lietotājiem būtu saprotama un dabiska, tika rūpīgi apsvērts, kā vislabāk formatēt tekstu lietošanai viedtālruņa ekrānā, īpaši pārlūkojot tekstu un pārvietojoties lietotāja interfeisā. Lai panāktu oriģinālvalodai uzticīgu tulkojumu, kas pie tam saskanētu ar mūsdienu cilvēku valodas izpratni, ar potenciālajiem lasītājiem regulāri notika dialogs.

Tulkojuma melnraksti dažādās izstrādātības pakāpēs tika parādīti, tā saucamo, vienkāršo lasītāju grupām, un tika saņemtas gandrīz 3000 atbildes. Viņi pārstāvēja cilvēkus no visām dzīves jomām:studentus, militārpersonas, nodarbinātos un bezdarbniekus, pensionārus, visu vecumu vīriešus un sievietes no visas Somijas, regulāros Bībeles lasītājus un cilvēkus, kuri nav pazīstami ar Bībeli. Viņu atsauksmes tika ņemtas vērā teksta pēdējā rediģēšanā.

Tulkojums Antra Puriņa