Noslēgusies labdarības akcija “Mana Adventa dāvana”

Ar naudas pārskaitījumu (600 EUR) VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” iemītniekiem noslēgusies mūsu gada lielākā labdarības akcija “Mana Adventa dāvana”. Esam sirsnīgi pateicīgi 883 ziedotājiem, kuri par spīti tam, ka ikvienā maciņā robus radījusi inflācija un arvien pieaugošie rēķini saziedoja 18 406,21 EUR. Liels, liels paldies visiem – gan draudzēm, gan individuālajiem ziedotājiem – visiem, visiem! 

Šogad akcijas mērķis bija dāvināt bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām draudzēs. Pavisam kopā uzdāvinājām 890 grāmatas – Bībeles, bērnu grāmatas “Mana personīgā Bībele”, “Arlabunakti, Dievs”, “Dieva Vēsts tev”, “Kristību Bībele bērniem” un “Bībele īsumā”. Tāpat par šiem līdzekļiem varēsim atkārtoti izdot bērnu Bībeli un atkal dāvināt to bērniem un jauniešiem Latvijas laukos un pilsētās. Sirsnīga pateicība par nesavtīgo darbu visiem draudžu kalpotājiem! Ar daudziem no viņiem mūs vieno jau gadiem ilga sadarbība.

“Liels paldies, ka vienmēr mūs atbalstāt un piesaistāt bērnus kristīgajai tēmai ar krāšņām grāmatām un pusaudžiem interesantu skatu.” Sandra Stade, Grašu bērnu ciemata vadītāja

“Bērni bija sajūsmā par Bībelēm. Gabriela saņemdama Bībeli teica:”Tagad man būs pašai sava Bībele.” Kristus mīlestībā, Kalnišķu Svētdienas skolas skolotāja Modrīte Stūre

Jau piecus gadus ar nelielu ziedojumu akcijas “Mana Adventa dāvana” ietvaros atbalstam Valsts sociālās aprūpes centru “Veģi”, ko par savām vienīgajām mājām sauc 150 klienti ar garīgās attīstības traucējumiem. Vēlamies kaut nedaudz pievērst uzmanību cilvēkiem, kur atrodas sabiedrības nomalē. Paldies visiem ziedotājiem!

Īpašu paldies sakām: Aigai Laubei, Arvīdam Irmejam, Guntai Šlihtai, Ilmāram Ābelem, Dzintrai Vēberei, Ritai Matisonei, Jānim Lūsim, Tālivaldim Vēsmiņa, Ventspils evaņģēliski luteriskajai draudzei, kristīgajai draudzei “Pilsēta”, Ērgļu septītās dienas adventistu draudzei!

Grāmatas saņēma 13 draudzes un dažādi bērnu kalpošanas nodibinājumi pie draudzēm: Sv. Gregora izglītības centrs, Grašu bērnu ciemats, biedrība “TUVU”,  palīdzības centrs “Mārtiņmāja” Liepājā, Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, Pestīšanas Armijas dienas centri bērniem, Kalnišķu ciema Svētdienas skola, Priekules baptistu draudzes jauniešu nometne “Virsotnē”, draudzes “Pilsēta” kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām, “Cerību Centrs” – Metodistu baznīcas palīdzības centrs ģimenēm un bērniem krīzes situācijā, septītās dienas adventistu baznīcas kalpošana jauniešiem “Ceļa meklētāji”, Vasarsvētku draudze “Cerība” u.c. 

“Kunga padoms pastāv mūžam, viņa sirds domas uz audžu audzēm.” 

Psalms 33:11