Mana Adventa dāvana

Uzdāvini bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām!

Vēlamies atbalstīt vairāk kā 20 bērnu un jauniešu kalpošanas Latvijā, dāvinot tām bērnu Bībeles un Bībeles. Daudzi no draudžu kalpotājiem strādā jau gadiem ilgi un burtiski “deg” par saviem līdzcilvēkiem.

Modrīte Stūre, kura vada Svētdienas skolu  Kalnišķos – ciemā, kur nav baznīca, dara to  jau 11 gadus! Bērni atved sev līdzi skolas biedrus un radu bērnus. Modrīte ļoti vēlas, lai nodarbībās katram būtu Bībele, ko paņemt rokās, jo vēlas bērniem iemācīt to lietot. Viņa arī vēlas sagādāt Ziemassvētku dāvanas, ko bērni ļoti, ļoti gaida, taču nav draudze, kas varētu šīs dāvanas sarūpēt. “Ko gan es varu viņiem iedot līdzi? Vienīgi to taustāmo Vārdu!”

“Būsim ļoti priecīgi par grāmatām. Šobrīd pie mums dzīvo diezgan daudz pusaudžu. Šajā vecumā, kad ticības lietas nešķiet tik svarīgas, tieši ilustrēta grāmata ir tā, kas varētu viņus uzrunāt labāk nekā tikai aiziešana uz baznīcu.”

Sandra Stade, Grašu bērnu ciemata vadītāja

“Pašlaik, protams, nevar organizēt pasākumus – draudžu jaunieši Salacgrīvā un Mazsalacā Bībeles dāvinās skolās saviem draugiem, kuri jūtas bēdīgi un izmisuši, jo mājas apstākļi ir sarežģīti – vecāki aizbraukuši uz ārzemēm vai slimi. Būsim ļoti pateicīgi! Liels paldies par Bībeļu dāvinājumu iepriekšējā reizē! Šogad nokristījām divus jauniešus, kuri toreiz saņēma Bībeli kā dāvanu.”

Dagnija Lapa, Mazsalacas un Salacas

septītās dienas adventistu draudžu mācītāja, jauniešu kalpošana “Ceļa meklētāji”

Organizācijas un kalpošanas, kurām decembrī un 2022. gada janvārī dāvināsim grāmatas:

Sv. Gregora izglītības centrs, Grašu bērnu ciemats, biedrība “TUVU”,  palīdzības centrs “Mārtiņmāja” Liepājā, Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, Pestīšanas Armijas dienas centri bērniem, Kalnišķu ciema Svētdienas skola, Priekules baptistu draudzes jauniešu nometne “Virsotnē”, draudzes “Pilsēta” kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām, “Cerību Centrs” – Metodistu baznīcas palīdzības centrs ģimenēm un bērniem krīzes situācijā, septītās dienas adventistu baznīcas kalpošana jauniešiem “Ceļa meklētāji”, Vasarsvētku draudze “Cerība” u.c.