Lūdz ar mums!

Bībele ir pasaules bestsellers, bet daudziem cilvēkiem Latvijā tā joprojām ir nesaprotama un sveša. Mūsu sapnis ir Bībeles Labās Vēsts un Bībeles vērtību caurstrāvota cilvēku un sabiedrības dzīve Latvijā un pasaulē.

“Tādēļ mēs lūdzam Dievu par jums vienumēr, lai mūsu Dievs jūs atzītu par sava aicinājuma cienīgiem un savā spēkā piepildītu ikvienu krietnu nolūku un ticībā darītu darbu.” (2Tes 1:11)

Pateicies!

  • par Bībeles spēju palīdzēt visdažādākajiem cilvēkiem ikvienā situācijā un visos laikos
  • par Bībeles biedrību klātbūtni un darbu vairāk kā 240 valstīs pasaulē
  • par Bībeles biedrību atbalstītāju un ziedotāju atsaucību, kas palīdz izplatīt Dieva Vārdu Latvijā un pasaulē

Aizlūdz!

  • Lai Jēzus sekotāji visā pasaulē pieaugtu gan savās zināšanās par Dievu, gan mīlestībā uz Dievu un saviem līdzcilvēkiem! Lai viņu gaisma apspīdētu visus pārējos! (Mt 5:16)
  • Lai cilvēki Latvijā Bībeli iepazītu, lasītu, iemīlētu un dzīvotu saskaņā ar tās vērtībām!
  • Lai Bībeles biedrības Latvijā un pasaulē rastu Dieva vadību un spētu reaģēt uz izaicinājumiem un iespējām, ko nes šis strauju pārmaiņu laiks!
  • Lūdz par Bībeles biedrību darbiniekiem visā pasaulē! Daudzi no viņiem strādā ļoti sarežģītās situācijās – kara apstākļos, arī valstīs, kur kristietība un kristieši tiek vajāti.
  • Lūdz par 350 000 000 cilvēkiem, kuru dzimtajā valodā nav tulkota pat viena Bībeles grāmata! Lūdz par Bībeles tulkošanas un Bībeles izplates darbu visā pasaulē!