in English   

LBB kontaktinformācija un rekvizīti

Adrese: Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), Rīga, LV 1013
Tālrunis: 67412141
Fakss: 67460585
 
Reģistrācijas numurs: Nr. 90000155579
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.: LV 26 UNLA 0002 0304 6961 8
 
LBB biroja grāmatu realizācijas daļa
Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), Rīga, LV 1013
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
Tālr.: 67412141
Fakss: 67460585

LBB darbinieki
 

 

Skatīt lielāku karti

LBB kontaktinformācija un rekvizīti

Adrese: Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), Rīga, LV 1013
Tālrunis: 67412141
Fakss: 67460585
 
Reģistrācijas numurs: Nr. 90000155579
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.: LV 26 UNLA 0002 0304 6961 8
 
LBB biroja grāmatu realizācijas daļa
Tomsona iela 2-16 (ieeja no Nītaures ielas), Rīga, LV 1013
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
Tālr.: 67412141
Fakss: 67460585

LBB darbinieki
 

 

Skatīt lielāku karti