Grāmatu dāvinājums slimnīcām

Ar lielu grāmatu dāvinājumu slimnīcām noslēgusies Bībeles biedrības labdarības akcija “Iesēj cerību!”. Trīs Latvijas slimnīcām – to kapelānu dienestiem nodotas 974 grāmatas – “Psalmu izlase katrai dienai”, brošūra “Mierinājuma vārdi grūtā brīdī”, Bībeles un bērnu grāmatas “Bībeles vakara lūgšanas” un “Mana personiskā Bībele”. Pateicamies vairāk nekā 300 mūsu atsaucīgajiem ziedotājiem, kuri šim mērķim saziedoja 8442 EUR! Pateicamies arī Zviedrijas Bībeles biedrībai, kas palīdzēja izdot “Psalmu izlasi katrai dienai”!

Grāmatas tika nodotas P. Stradiņa universitātes klīniskajai slimnīcai, Rīgas Austrumu klīniskajai slimnīcai un Liepājas reģionālajai slimnīca. Ar slimnīcām Bībeles biedrību vieno ilggadīga, cieša un patīkama sadraudzība. To kapelāni vienmēr ir ļoti ieinteresēti Dieva Vārda saņemšanā un tā izplatīšanā, jo slimnīca ir vieta, kur Dieva Vārds tiek ļoti gaidīts. Bieži, saskaroties ar nezināmo, biedējošo un sāpīgo, cilvēks kļūst jūtīgāks un sāk meklēt atbildes uz dzīves jēgas meklējumiem. Šeit daudz var palīdzēt slimnīcas kapelāns un īstajā brīdī pasniegts Dieva Vārds.

Inese Lūse, RAKUS Kapelānu dienesta vadītāja saka: “Jūsu atbalsts ir milzīga vērtība. Par naudu mēs to nevaram nopirkt. Pateicība Dievam, kas ļauj to piedzīvot! Mums te ir kur sēt!” Patiesi, jo RAKUS ir lielākā Latvijas slimnīca, kas apvieno 5 stacionārus, tajā ir 2000 gultas vietas, gadā tā sniedz pakalpojumus 895 000 pacientiem!

Šogad pirmo reizi sadarbojāmies ar Liepājas reģionālo slimnīcu, kas ir lielākā Kurzemes reģionā un kurā ir arī bērnu nodaļa. Kapelāns Erlands Lazdāns: “Lielu atsaucību un sajūsmu par Psalmu grāmatiņu ir izteikuši slimnīcas darbinieki, bet vairāki pacienti – par mazām grāmatiņām, kur lasāms stiprinošs Dieva Vārds.”

Kristīne Dzelzīte, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kapelāne: “Cik skaistas grāmatas! Jūs darāt brīnišķīgu darbu! Paldies ziedotājiem!”