Gada Bībeles cilvēks 2022/23 – Ingrīda Briede

7. jūnijā E. Glika muzejā Alūksnē notika ļoti sirsnīgs pasākums, kura laikā kā Gada Bībeles cilvēku 2022/23 Latvijas Bībeles biedrība godināja Ingrīdu Briedi no Limbažu evaņģēliski luteriskās draudzes.

Nu jau otro gadu Bībeles biedrība titulē gada Bībeles cilvēku – nesavtīgus un radošus Bībeles izplatītājus un tās vērtību popularizētājus, kuri ar savu rīcību iedvesmo savus līdzcilvēkus un padara Latviju par labāku vietu, kur mums visiem dzīvot. Vēlamies, lai tā kļūtu par skaistu tradīciju, kas liktu Bībeles vārdam ieskanēties arī plašākā sabiedrībā.

Kāpēc par šī gada Bībeles cilvēku tika titulēta Ingrīda Briede? Ingrīda kopš kara sākuma Ukrainā uz turieni nosūtījusi ne tikai nepieciešamas lietas frontei un ikdienai, bet arī vairāk kā 200 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles ukraiņu valodā. Sociālajā tīklā facebook iepazinusies ar ukraiņu karavīru Sergiju, kurš bijis bezgala priecīgs saņemt Dieva Vārdu. Šobrīd Sergijs ordinēts par priesteri. Sākotnēji bijām samulsuši, jo grāmatas ukraiņu valodā bija paredzētas ukraiņu bēgļiem Latvijā. Bet Ingrīda tās gribēja sūtīt uz Ukrainu! Tomēr uzticējāmies, jo Ukrainā šobrīd ir milzīgs pieprasījums pēc Dieva Vārda, un Ukrainas Bībeles biedrība nespēj to nodrošināt. Priecājamies par ikvienu cilvēku, kurš alkst pēc Dieva Vārda un kuram varam to iedot. Tādēļ paldies Ingrīdai par vērīgumu pret citu garīgajām vajadzībām un spēju par tām parūpēties!

Ingrīda pagājušajā gadā arī iztulkojusi un izdevusi grāmatu “Pavērojiet lillijas!” par 19 Bībeles augiem. Ingrīda vienmēr interesējas par Bībeles biedrības grāmatu jaunumiem, reklamē tos sociālajā vietnē facebook un rūpējas, lai arī draudzes locekļi tiktu pie grāmatām. Paldies viņai par to!

Domājam, ka Ingrīda patiesi ir īsts Bībeles cilvēks, kurš godam pelnījis šo titulu.

Ingrīda: “Lūgsim par tiem, kuri cīnās Ukrainā! Jo tas lielākais atbalsts ir nevis mantas, bet morālais atbalsts. Bībele ir svarīgāka par botām.”

Alūksnē ne tikai godinājām Ingrīdu, bet klausījāmies arī bīskapa emeritus Pāvila Brūvera stāstījumu par viņa ceļojumu ar motociklu uz Ukrainu, lai satiktos ar baikeriem, kuri izveidojuši Apvienoto baikeru fronti un ar motocikliem palīdz izvest no frontes līnijas karavīrus uz aizmuguri. Ukrainā viņš saticies arī ar priesteri Sergiju. Vēl Alūksnē ukraiņu bēgļu kafejnīcā ēdām īstu ukraiņu boršču un dziedājām mācītāja Viļņa Sliņķa ģitāras pavadījumā.

Liels paldies E. Glika muzejam un tā vadītājai Solveigai Selgai! Šī ir īstā vieta, kur pasniegt šādu balvu, jo tieši šeit zināmā mērā aizsākusies Bībeles gaita pie Latvijas cilvēkiem.