Ekumenisks dievkalpojums Siguldas Romas katoļu draudzē

Bībele vieno mūs visus

Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzē jau ilgus gadus janvārī notiek lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Prieks, ka draudzes priesteris Rihards Rasnacis ik gadu atrod laiku un enerģiju, lai atgādinātu par it kā tik pašsaprotamu lietu kā vienotība starp kristiešiem – katru dienu nedēļas garumā draudzē notiek kāds pasākums.

18. janvārī R. Rasnača aicināti Latvijas Bībeles biedrības pārstāvji piedalījās šīs nedēļas pirmajā pasākumā – ekumeniskajā dievkalpojumā, kurā kalpoja Siguldas baptistu draudžu mācītāji Māris Skaistkalns un Sandijs Aizupietis, Siguldas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Uldis Priede un Siguldas Romas katoļu draudzes vikārs no Nigērijas Emmanuēls Akubue (Emmanuel Akubue) un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns.

Dievkalpojums tika veltīts Dieva Vārdam, jo kā teica R. Rasnacis: “Bībele vieno mūs visus. Tā ir svarīga visiem kristiešiem.” Garīdznieki dievkalpojumu iesāka, lasot Bībeles lasījumus no dažādiem Bībeles tulkojumiem.

V. Tēraudkalns teica svētrunu, atgādinot, ka Bībele stāsta par cilvēkiem, kuri, tāpat kā mēs šodien, meklē dzīves jēgu. V. Tēraudkalns: “Ikvienam no mums ir savs stāsts. Un arī Bībeles biedrībai ir savs stāsts par Bībeles teksta izdošanu un tulkošanu. Šobrīd Bībeles biedrībā top jaunā Bībeles tulkojuma (2012) revidētais teksts, jo ikviens tulkojums parāda kādu teksta niansi, arī paši tulkotāji ierauga kādu nepamanītu vārdu nozīmi. Revidēto tekstu šī gada beigās varēsim turēt savās rokās. Bet stāstam ar to punkts nebūs pielikts, jo darbs turpināsies. Piemēram, joprojām ir problēma, kā tulkojumā izteikt to domas dziļumu, ko ietver vārds “žēlastība”.

Pasaulē 2023. gadā Bībeles teksts pirmo reizi iztulkots 14 valodās. Populāri ir īpaši Bībeles izdevumi, kas tiek veidoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem bez pajumtes, cilvēkiem, kuri lieto zīmju valodu utt. Ļoti daudzi ir tālu no Bībelē aprakstītās pasaules, un daudziem Bībeles lasīšana ir kā staigāšana tumšā mežā – tiem jāpaiet pretī.”

Sirsnīgs paldies priesterim Rihardam Rasnacim un draudzes locekļiem par jauko uzņemšanu! Un arī par sadraudzības galdu pēc dievkalpojumu, kas lieliski apliecināja to, ka vienotība starp kristiešiem ir iespējama.