Dieva Vārds Pierīgas novadu draudzēm

Visu janvāri un februāri esam dāvinājuši Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles dažādām draudžu kalpošanām Pierīgas novadu draudzēs – 24 dažādu konfesiju draudzes saņēmušas 684 grāmatas. Līdz ar to noslēgusies mūsu gada lielākā akcija “Mana Adventa dāvana”.

Jau ceturto gadu Bībeles biedrība īsteno projektu “Dieva Vārds – Latvijas novadiem”. Šo gadu laikā esam aptvēruši jau lielāko daļu no Latvijas novadiem, iepazinuši ļoti daudzas visdažādākās draudžu kalpošanas. Draudžu cilvēki nesavtīgi palīdz savas apkārtnes cilvēkiem, līdz ar to veicinot bieži mūsu trūcīgāko sabiedrības locekļu integrāciju un mazinot viņu izolētību. Draudzes bieži sadarbojas ar sava novada vai pagasta sociālo dienestu un mājās apmeklē trūcīgas vai sociāli nelabvēlīgas ģimenes ar bērniem. Tradicionāla ir draudžu kalpošana vietējos sociālās aprūpes centros, apciemojot vecos ļaudis, kā arī zupas virtuves, kalpošana slimnīcās, bērnu namos un cietumos, Alfa kurss vietējiem cilvēkiem, kalpošana pusaudžiem un bērniem. Draudžu mācītāji atzīst, ka grāmatas ļoti palīdz šajā darbā. Lūk, ko stāsta Inčukalna baptistu draudzes sludinātāja Ilona Jēgermane: “Uz dievkalpojumiem nāk ļoti daudzi no sociāli zemākiem slāņiem. Brauc no visurienes. Es viņus visus pieņemu. Kad jautāju, kāpēc viņi nāk? Viņi atbild, ka viņi šeit “ieguvuši mieru.” Tieši viņiem arī gribu dāvināt Bībeles.” Līdzīgus stāstus dzirdam no daudziem mācītājiem – viņi visi vēlas cilvēkiem dāvināt Bībeli, sakot, ka Bībele – tā ir svētība dzīvei.

Akcijas ietvaros 600 EUR lielu ziedojumu pārskaitījām arī valsts sociālās aprūpes centram “Veģi” (Abavas pag.). Par šiem līdzekļiem klientu vajadzībām tiks uzbūvēta vasaras nojume pansionāta dārzā. Tradīciju ziedot līdzekļus kādai no ārpusģimenes aprūpes iestādei aizsākām grūtajos 90. gados, lai atbalstītu ne tikai sabiedrības garīgās, bet arī fiziskās vajadzības. To turpinām joprojām. Šobrīd jau četrus gadus atbalstam VSAC “Veģi” – esam palīdzējuši sarūpēt mākslas plenēru, iegādāties elektroniskās klavieres un iegādāties materiālus zīmēšanai, darbam ar mālu un rokdarbiem. VSAC “Veģi” dzīvo 150 klienti ar garīgās attīstības traucējumiem.

Sakām milzīgu paldies mūsu ziedotājiem – akciju atbalstīja 891 ziedotājs, kopā saziedojot 16 363,46 EUR. “Bauslības piepildījums ir mīlestība.” Rm 13:10