Dieva Vārds īpašiem bērniem un īpašām māmiņām

558 grāmatas – “Iepazīsim Bībeli gada laikā” un dažādas bērnu Bībeles aizceļojušas uz vasaras nometnēm pie “īpašajiem” bērniem un viņu ne mazāk īpašajām mammām un ģimenēm. Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem, kuri palīdzēja paveikt šo lielisko darbu!

Jau daudzus gadus regulāri dāvinām grāmatas šīm nometnēm. Ļoti laba un ilgstoša sadarbība mūs vieno ar kristīgo draudzi “Pilsēta” un tās mācītāju Uģi Pallo, kuri nesavtīgi kalpo, lai sagādātu vasarīgus prieka un atpūtas mirkļus šīm ģimenēm, organizējot pat divas vasaras nometnes Mērsragā. Šogad vienā no nometnēm draudze “Pilsēta” uzņēma arī “īpašos” bērnus un viņu mammas no Ukrainas, kuri šeit atraduši patvērumu. Viņiem dāvinājām Bībeles un bērnu Bībeles ukraiņu valodā.

Šovasar uzzinājām vēl par divām organizācijām, kas rūpējas par šo ģimeņu labsajūtu un organizē mammām nometnes – grāmatas dāvinājām biedrības “Tabitas sirds” (Liepāja) divām organizētajām nometnēm “Īpašā diena īpašai mammai” Dienvidkurzemē, kā arī māmiņu nometnei Saldū, ko organizē Saldus daudzfunkcionālais rehabilitācijas centrs “Jumis”.

Tāpat radām iespēju atbalstīt divas Pestīšanas Armijas nometnes bērniem no trūcīgām un sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Nometne Daugavpilī pulcēja arī ukraiņu bērnus, bet nometne Skangaļos – muzikālus bērnus no trūcīgām ģimenēm no visas Latvijas.

Zinām, ka šie grāmatu dāvinājumi ir piliens okeānā, tomēr ceram, ka ar to kaut nedaudz varam vairot iecietību un sapratni pret sabiedrības nomalē esošajiem – bērniem ar smagām veselības problēmām un bērniem, kuri aug trūcīgās un sociāli nelabvēlīgās ģimenēs. Kopā ar Dieva Vārdu varam viņiem pasniegt arī draudzīgu roku.

Vēlreiz sirsnīgs paldies 184 ziedotājiem, kuri saziedoja 5834,65 EUR (līdz 16.08.22.)! Visi pārējie ziedojumi tiks izlietoti, lai “īpašajiem” bērniem dāvinātu grāmatas Ziemassvētkos!

“Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts.” Sak 11:2