Dieva vārds bērniem un jauniešiem

Atbalsti bērnu un jauniešu kalpošanas Latvijā, dāvinot tām bērnu Bībeles un Bībeles!

Vēlamies atbalstīt vairāk kā 20 bērnu un jauniešu kalpošanas Latvijā. Daudzi no draudžu kalpotājiem strādā jau gadiem ilgi un burtiski “deg” par saviem līdzcilvēkiem.

Viena no tām ir Modrīte Stūre, kura vada Svētdienas skolu  Kalnišķos – ciemā, kur nav baznīca, dara to  jau 11 gadus! Bērni atved sev līdzi skolas biedrus un radu bērnus. Modrīte ļoti vēlas, lai nodarbībās katram būtu Bībele, ko paņemt rokās, jo vēlas bērniem iemācīt to lietot. “Ko gan es varu viņiem iedot līdzi? Vienīgi to taustāmo Vārdu!”

Organizācijas un kalpošanas, kas saņems grāmatas:

Sv. Gregora izglītības centrs, Grašu bērnu ciemats, biedrība “TUVU”,  palīdzības centrs “Mārtiņmāja” Liepājā, Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, Pestīšanas Armijas dienas centri bērniem, Kalnišķu ciema Svētdienas skola, Priekules baptistu draudzes jauniešu nometne “Virsotnē”, draudzes “Pilsēta” kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām, “Cerību Centrs” – Metodistu baznīcas palīdzības centrs ģimenēm un bērniem krīzes situācijā, septītās dienas adventistu baznīcas kalpošana jauniešiem “Ceļa meklētāji”, Vasarsvētku draudze “Cerība” u.c.