Dāvini Psalmu izlasi Latvijas slimnīcām!

Dieva Vārds slimnīcās ir ļoti gaidīts, un ar slimnīcu kapelāniem mūs vieno ilggadīga sadarbība. Sarunās ar kapelāniem esam sapratuši, ka visvairāk pacientus uzrunā tieši psalmi. Tādēļ vēlamies viņiem dāvināt Psalmu izlasi “Ik dienu ar psalmiem”.

Psalmu lasīšanas iespaidā nesen kāda paciente izteica vēlēšanos kristīties, ar cerību saņemt dziedināšanas dāvanu no Dieva. Tas mani ļoti saviļņoja.”

Inese Lūse, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Kapelānu dienesta vadītāja

Psalmu izlase ir papildināta ar skaistām Svētās zemes fotogrāfijām. Būsim ļoti, ļoti pateicīgi par Jūsu ziedojumu, lai tā nonāktu slimnīcu pacientu rokās – palīdzētu viņu jautājumos, lūgumos pēc palīdzības un cerības! Paldies par Jūsu lūgšanām!

Ikviens mūsu ziedotājs var iegādāties šo Psalmu izlasi un citas mūsu grāmatas ar 15 % atlaidi!

Jūsu ziedojumu gaidīsim līdz š. g. 1. oktobrim. No sirds pateicos ikvienam, kurš ziedos!

Grāmatas saņems:

● Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu dienests – 5 stacionāri:

– “Gaiļezers”

– “Latvijas Infektoloģijas centrs”

– “Latvijas Onkoloģijas centrs”

– “Biķernieki”

– “Tuberkolozes un plaušu slimību centrs”

● P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas garīgās aprūpes dienests

Ja būs iespēja, dāvināsim arī citām slimnīcām.