Dāvini Dieva Vārdu īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm

Ziedo un dāvini Dieva Vārdu īpašajiem bērniem un viņu īpašajām māmiņām un ģimenēm. Tie būs bērni:

● trīs vasaras nometnēs, ko organizē kristīgā draudze “Pilsēta”.

● īpašo bērnu mammas un viņu bērni divās nometnēs “Īpašā diena īpašai māmiņai”, ko organizē labdarības organizācija Liepājā “Tabitas sirds”.

● bērni divās Pestīšanas armijas organizētajās vasaras nometnēs. Tie ir bērni, kuru dzīves apstākļi un apkārtējā vide ir trūcīgāka kā pārējiem, kā arī ukraiņu bēgļu bērni.

Arī vienā no draudzes “Pilsēta” nometnēm no smagās ikdienas un smagām domām varēs atpūsties bērni ar īpašām vajadzībām un viņu mammas no Ukrainas.

Dāvināsim viņiem dažādas bērnu grāmatas, bērnu Bībeles, grāmatu “Iepazīsim Bībeli gada laikā”, Bībeles un Jaunās Derības.

Mums bijusi iespēja pārliecināties par Dieva Vārda iedarbību uz šo ģimeņu dzīvi. Tāpēc ikreiz dāvinām šīm ģimenēm Bībeles un dažādas citas Bībeles biedrības izdotās grāmatas – lai Dieva Vārds iesakņotos šo cilvēku dzīvēs un mainītu tās. Esmu piedzīvojis, kā Vārds maina uzvedību, nes mieru un atveldzē. Bībele ir mūsu testaments.”

Uģis Pallo, kristīgās draudzes “Pilsēta” mācītājs