Dāvini Dieva Vārdu bērniem un jauniešiem!

Vēlamies lūgt jūsu ziedojumu, lai pirms Ziemassvētkiem dāvinātu bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā. Darām to katru gadu, un arvien no jauna iepazīstamies ar kādu organizāciju un cilvēkiem, kuri saka – “arī mums ļoti, ļoti vajag Bībeles bērniem!! Lūdzu, dodiet!”

Bērni mūsu nometnēs nāk no ļoti grūtiem apstākļiem. Mājās viņiem neviens pasaciņu priekšā nelasa. Tādēļ nometnē lasām viņiem priekšā, lai viņi pieredzētu arī ko tādu. Lasām arī bērnu Bībeli. Mēs ļoti gribam bērnu Bībeles!” Tabita Anševica, Vīlandes baptistu draudzes nometnes bērniem no sociāli apdraudētām ģimenēm “Cerību iela” vadītāja

Dzīvojam patēriņa pasaulē, un ļoti daudz runājam par to, kas patiesībā mūs posta. Jāmaina attieksme – pusaudži jāorientē uz garīgām, kristīgām vērtībām.

Lai bērni, pētot Bībeli, mācās, kā dzīvot šajā mainīgajā pasaulē.”

Tā saka Anastasija Garklāva, kristīgo nometņu bērniem no sociāli apdraudētām ģimenēm “Luksofors” vadītāja

Dažas no organizācijām un kalpošanām, kurām dāvināsim grāmatas:

Biedrība “TUVU”, palīdzības centrs “Mārtiņmāja” Liepājā, Pestīšanas Armijas dienas centri bērniem, Kalnišķu ciema Svētdienas skola, draudzes “Pilsēta” kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām, Vīlandes baptistu draudzes kalpošana bērniem no sociāli apdraudētām ģimenēm “Cerību iela”, starpkonfesionālas komandas organizētās nometnes “Luksofors” bērniem no sociāli apdraudētām ģimenēm, “Tabitas sirds” – kristīgās labdarības organizācija Liepājā, Vasarsvētku draudze “Cerība”, Salacgrīvas, Mazsalacas, Salacas septītās dienas adventistu draudzes, Asūnes un Siguldas Romas katoļu draudzes, Limbažu, Mālpils, Zaubes un Nītaures evaņģēliski luteriskās draudzes u.c.