Dāvini Dieva Vārdu bērniem un jauniešiem!

Vēlamies lūgt jūsu ziedojumu, lai dāvinātu bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā. Darām to katru gadu Ziemassvētku laikā, un arvien no jauna iepazīstamies ar kādu organizāciju un cilvēkiem, kuri saka – “arī mums ļoti, ļoti vajag Bībeles bērniem!! Lūdzu, dodiet!”. Ļoti priecājamies, ka mums nav jāatsaka un jāsaka “nē”, jo mūsu mīļie ziedotāji palīdz šīs dāvanas sarūpēt.

Pie mums nāk bērni no daudzbērnu ģimenēm, ciematos nāk bērni no trūcīgām ģimenēm, šobrīd daudz nāk ukraiņu bērni. Nāk ne tikai bērni, bet arī visa ģimene. Garīgais ir pirmajā vietā, bez tā klātbūtnes tikai ar praktiskām lietām daudz nepalīdzēsim. Dieva Vārds ir tas, kas maina dzīvi. Dāvināt bērnu grāmatas par Dievu būtu brīnišķīgi!”

Ilona Konovalova, Pestīšanas Armijas Rīgas 1. korpusa vadītāja, Pestīšanas Armijai ir kalpošanas bērniem 9 Latvijas vietās, arī dziļos laukos

Dažas no organizācijām un kalpošanām, kurām dāvināsim grāmatas:

Biedrība “Mārtiņmāja_ – palīdzības centrs grūtībās nonākušām māmiņām ar bērniem, Pestīšanas Armijas dienas centri bērniem deviņās Latvijas vietās, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība,draudzes “Pilsēta” kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām, “Tabitas sirds” un “Tabitas centrs” – kristīgās labdarības organizācijas Liepājā un Ogrē, Vasarsvētku draudze “Cerība”, Salacgrīvas, Mazsalacas, Salacas septītās dienas adventistu draudzes, bērnu kalpošana “Piedzīvojumu meklētāji” un “Ceļa meklētāji” septītās dienas adventistu draudzēs, Kalnišķu ciema Svētdienas skola, Dobeles evaņģēliski luteriskā draudze u.c.

Sirsnīgi pateicamies ikvienam ziedotājam, kurš palīdzēs sarūpēt šo dāvinājumu! Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu!