Dāvini Dieva Vārdu ar lieliem burtiem senioriem

Ziedo un dāvini Jaunās Derības un Bībeles ar īpaši lieliem burtiem senioriem aprūpes centros! Mums patīk dāvināt Bībeles stāstus bērniem un jauniešiem, taču vērtība ir ikviena cilvēka dzīvei. Arī to cilvēku dzīvei, kuri nodzīvojuši garu, bieži – grūtu mūžu, un tagad jūtas neviena nepamanīti un vientuļi aprūpes iestādē, savā mājā vai pat savā ģimenē. Tā tam nebūtu jābūt! Vēlamies dāvināt viņiem Svētos Rakstus, kas sniedz cerību un mierinājumu. Tā arī ir tīri praktiska iespēja draudžu locekļiem un mācītājiem apciemot seniorus, pastāstīt par “dzīvo Dievu”, parunāt un ieklausīties viņos.

Grāmatas nodosim draudzēm, kas apmeklē seniorus aprūpes centros.

Es ar draugiem katru nedēļu dodos uz pansionātu, lai parunātu, iepriecinātu, lūgtu un kopīgi studētu Bībeli. Bieži dzirdam jautājumu: “Vai jums nav Bībeles ar lielākiem burtiem? Šos nevaru saskatīt.” Tā nu mēs printējam Rakstu vietas ar lielākiem burtiem, lielākām atstarpēm, un pansionāta cilvēki patiesi to novērtē un lasa. Viņi labprāt lasītu katru dienu, ja viņi varētu salasīt. Bībeles ar lieliem burtiem būtu ļoti nozīmīgas šo cilvēku glābšanā un garīgā pieaugšanā.”

Inga Zaretoka, Ērgļi

Sirsnīgi pateicamies ikvienam ziedotājam (-ai)!