Ciemos pie Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

16. jūlijā skaistajā Kuldīgā notika Latvijas Bībeles biedrības tikšanās ar Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem. Bībeles biedrības vadītājs Valdis Tēraudkalns pastāstīja, ko dara Bībeles biedrība – ne tikai tulko un izdod Svētos Rakstus, bet arī rūpējas, lai tie tiktu lasīti, nevis nolikti plauktā – veidojam dažādus projektus, kas saistīti ar Bībeli, lūdzam ziedotājus tos atbalstīt un dāvinām Bībeles un citas grāmatas slimnīcām, cietumiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, utt. Taču visvairāk tika runāts par jaunā Bībeles tulkojuma revīzijas darbu – par to, kāpēc tā nepieciešama, par lielisko ekumenisko sadarbību strādājot pie tās, par dažādiem labojumiem utt.

Valdis Tēraudkalns: “Galvenās lietas, kas atšķir jauno tulkojumu no iepriekšējā ir tas, ka pirmo reizi latviešu valodā tika iztulkoti arī tie tā saucamie Vecās Derības apokrifi (deiterokanoniskās grāmatas), kurus lieto pareizticīgā baznīca. Ir notikusi atteikšanās no vāciskās formas “tas Kungs” lietojuma. Taču vēl arvien ir cilvēki, kuri vēlas pie tās pieturēties. Tas ir valodas jautājums, un Bībeles vēstij neko neatņem un neko nepieliek. Un trešā lieta – tur, kur oriģinālteksts ir dzejas formā, tas arī tulkojumā tiek tulkots kā dzeja. Revīzija bija nepieciešama, jo bija sakrājušies daudz labojumu, un pēc kāda laika pašiem tulkotājiem liekas ka kaut kas jāmaina. Jo vairāk tulkojumu, jo lielāks ieguvums tās lasītājiem. Revīzijas darba procesā dažkārt tiek pieņemts lēmums atgriezties pie vecā – 1965. gada revidētā teksta. Ir ļoti dažādi. Visvairāk iebildumu ir pret Psalmiem. Dažkārt teksts kļuvis lakoniskāks.

Valdis Tēraudkalns minēja arī dažus spilgtus revidētā teksta piemērus. Rm 5:18: “.. caur viena Cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas ved dzīvībā.” Revidētajā tekstā turpmāk vārda “attaisnošana” vietā būs iepriekšējais vārds “taisnošana”. Jo vārds “taisnošana”, lai gan skan tādā kā fiziskā nozīmē, tomēr ir pierasts un saprotams. Taču vārds “attaisnošana” skan kā juridisks termins. Piemēram, Apd 2:4 – agrāk šeit bija “svešās mēlēs” – revidētajā tekstā – “svešās valodās”.

Pasākuma laikā V. Tēraudkalns atbildēja arī uz jautājumiem par Bībeles audioierakstiem, par to, vai latviešu valodā ir iespējams jauns tulkojums katrai paaudzei – ik pēc 20-30 gadiem. Kā arī pastāstīja par ideju latviešu valodā sagatavot, tā saukto “mobilo Bībeli” – Jaunās Derības tulkojumu visjaunākajai paaudzei, kas pieradusi pie ļoti īsiem, lakoniskiem tekstiem.

Šādās tikšanās reizēs arī lūdzam draudzes locekļus ziedot Bībeles vajadzībām, un pēc tam draudze var saņemt grāmatas savam misijas darbam. Kā parasti viens no ziedotājiem saņēma balvu, ko šoreiz izlozēja mācītājs Viesturs Pirro. Balvu laimēja draudzes locekle Aina Birze.

Aina Birze: “Ļoti daudz lasu Bībeli. Pašlaik to no vāka līdz vākam lasu jau 7 reizi. Katru reizi kaut kas atklājas no jauna. Piemēram tikai tagad saprotu, ka “pazudušie dēli” ir visi tie cilvēki, kuri pēc neatkarības atgūšanas lielā skaitā nāca uz baznīcu. Kur viņi ir tagad? Tagad ir tukšums. Mana lūgšana ir par to, lai viņi atgriežas! Lai viņi saprot, ka jānāk atpakaļ!”

Liels, liels paldies Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Viesturam Pirro un draudzes locekļiem par jauko uzņemšanu!