Lūdz ar mums!

Lūdz ar mums!

Bībele ir pasaules bestsellers, bet daudziem cilvēkiem Latvijā tā joprojām ir nesaprotama un sveša. Mūsu sapnis ir Bībeles Labās Vēsts un Bībeles vērtību caurstrāvota cilvēku un sabiedrības dzīve Latvijā un pasaulē. “Tādēļ mēs lūdzam Dievu par jums vienumēr, lai mūsu...