Bībeles lasīšanas paradumi COVID pandēmijas laikā

Šopavasar starp mūsu sociālā tīkla sekotājiem veicām nelielu aptauju par viņu Bībeles lasīšanas paradumiem Covid pandēmijas laikā. Aptaujā piedalījās 14 respondenti – 57 % sievietes, 43 % vīrieši. Lielākā daļa (36 %)  respondentu vecumā no 31 līdz 45 gadiem. Ar 21 % seko divas vecuma grupas  – 21-30 gadiem un 46-60 gadiem.

36 % no respondentiem atzīst, ka šajā laikā viņu Bībeles lasīšanas paradumi nav mainījušies. Tomēr 27 % respondenti arī atzīst, ka viņi Bībeli lasa biežāk. 7 % – ir vēlēšanās palasīt to biežāk, bet pagaidām viņi to nedara.

Iepriecina, ka 7 % respondentu pandēmijas laikā atvēruši Bībeli pirmo reizi dzīvē, un ka 7 % no viņiem savu ieradumu lasīt Bībeli katru dienu nav mainījuši arī šobrīd. Tāpat prieks, ka 14 % respondentu uzskata, ka Bībeles nozīmību šobrīd saprot daudz vairāk, un 14 % – tikai tagad sapratuši tās vērtību. Tas apliecina jau sen zināmo, ka bieži tieši krīzes un mūsu vājuma brīži, ved mūs tuvāk Dievam.

Tāpat aptaujā vēlējāmies uzzināt, kā Bībeles lasīšana ietekmē cilvēku emocionālo un garīgo labsajūtu, par kuru šīs krīzes laikā noraizējušies psihologi. 71 % respondentu atzīst, ka, lasot Bībeli, viņu garīgā labsajūta uzlabojas, 38 % jūt, ka mazinās viņu vientulības sajūta, 36 % uzlabojusies pārliecība par nākotni.

Paldies visiem respondentiem, kuri padalījušies ar Bībeles vietu, kas viņus īpaši uzrunājusi 

šajā laikā! 91. psalms, visa psalmu grāmata, līdzība par žēlsirdīgo samarieti, apustuļa Pāvila vārdi 2. vēstulē korintiešiem: “..burts nokauj, bet Gars dara dzīvu”, Jesajas grāmatas 55. nodaļa par žēlastību, Jēzus vārdi no Lūkas evaņģēlija: “.. palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā.” (Lk 21:36)  utt. Viens (-a) no respondentiem raksta, ka pandēmija ir atgādinājums par pazemību un citē 2. vēstuli korintiešiem: “vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs”. Novēlam visiem sajust to spēku un drošību, ko dod Dieva tuvums, kad zūd tik ierastie cilvēciskās drošības modeļi.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā!