Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles ukraiņu valodā

Apvienotās Bībeles biedrības, sākoties karam Ukrainā, ļoti strauji reaģējušas uz situāciju, kad miljoniem cilvēku spiesti pamest savas mājas, un Ukraiņu bēgļu vajadzībām iespiedušas Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles ukraiņu valodā. Tās saņēmusi arī Latvijas Bībeles biedrība, Tālāk caur draudzēm, palīdzības organizācijām un privātpersonām, kuras sniedz palīdzību, grāmatas nonāk pie bēgļiem Latvijā.

Šo iespēju uzdāvināt Dieva Vārdu ukraiņu bēgļiem līdz šim izmantojušas vairāk kā 28 draudzes, Pestīšanas Armija Daugavpilī un Rīgā, kura katru dienu izdala pārtikas pakas un piedāvā apģērbu apmēram 100 bēgļiem Rīgā, biedrība TUVU, kas katru dienu sniedz praktisku palīdzību 30-40 bēgļu ģimenēm Jelgavas novadā, biedrība “Tabitas sirds”, kas palīdz bēgļiem Liepājā, Kuldīgā un Grobiņā, Ventspils sociālais dienests un ukraiņu biedrību “Kobzar” Ventspilī. Bībeles pieejamas arī Rīgas Domes centra ukraiņu bēgļiem kapelā, Banku augstskolas viesnīcā, kur izmitināti bēgļi utt. Kopā no marta līdz jūnija beigām bez maksas izplatītas 1758 grāmatas ukraiņu valodā.

Aicinām ikvienu, kurš vēlas dāvināt saviem ukraiņu draugiem Bībeli, Jauno Derību vai bērnu Bībeli, sazināties ar mums! E-pasts: projects@bibelesbiedriba, tālr. 67412141, kā arī mūsu sociālajā tīklā facebook. Grāmatas pieejamas bez maksas.