Bībeles biedrības biedru kopsapulce

27. aprīlī notika ikgadējā Latvijas Bībeles biedrības kopsapulce. Šoreiz tā notika Pestīšanas Armijas (PA) telpās. Tā kā Bībeles biedrība ir starpkonfesionāla organizācija – tā apvieno 9 konfesijas un denominācijas, tad parasti tiek izmantota izdevība sapulces laikā paviesoties kādas citas baznīcas telpās. Kopsapulci ar svētbrīdi iesāka Ilona Konovalova, PA Rīgas 1.korpusa vadītāja, kura arī daudz pastāstīja par lielo sociālo darbu, ko Latvijā veic Pestīšanas Armija, bieži strādājot ar cilvēkiem no pašiem zemākajiem sociālajiem slāņiem.

Tad sekoja LBB Valdes priekšsēdētāja Jāņa Baloža sirsnīgā uzruna un Bībeles biedrības darbinieku – ģenerālsekretāra Valda Tēraudkalna, projektu koordinatores Antras Puriņas un tirdzniecības menedžeres Daces Rukutes-Tomševicas atskaites ziņojumi. Par spīti visām krīzēm aizvadītais gads bijis sekmīgs – pieauguši ienākumi par grāmatu tirdzniecību, kā arī ziedotāju atbalsts. Noslēgumam tuvojas jaunā tulkojuma revīzijas darbs, izvēlēts pirmais gada Bībeles cilvēks, atjaunota LBB mājas lapa utt.

Kopsapulce noslēdzās ar Bībeles biedrības Valdes, Valdes priekšsēdētāja un Revīzijas komisijas pārvēlēšanu. Jaunievēlētie Bībeles biedrības Valdes locekļi: Zintars Jansons, Ilona Konovalova, Ieva Puriņa, Gita Medne, Jānis Balodis (Valdes priekšsēdētājs) un Dāvids Mucenieks.
Valdes locekļi, kuri nevarēja piedalīties vai piedalījās attālināti: Imants Ģipslis, Ainars Baštiks, Justs Junkulis, Mārcis Zeiferts, Rodions Doļa, Marija Mickāne, Jevgēnija Ņečajeva, Jānis Sadovskis.

Turpinām izplatīt tik klasisko, tradicionālo, bet mūžam visos laikos dzīvo – Dieva Vārdu. Paldies visiem par piedalīšanos!