Bībeles daļas audioformātā, audiovizuālajā formātā un  zīmju valodā

Daudzi cilvēki pasaulē nevar vai nemāk lasīt. Daudzi labprātāk lasa Bībeli nevis iespiestā formātā, bet viedtālrunī vai kā e-grāmatu. Līdz ar to mūsdienās Bībeles biedrības pasaulē, arī Latvijā, daudz strādā pie tā, lai apmierinātu šo cilvēku vajadzības. Vēl aizvien:

  • Bībele vai tās daļas audioformātā ir tikai 3 % valodu; 
  • Braila rakstā pilna Bībele ir tikai 30 valodās. 
  • Zīmju valodā nav neviena pilna Bībeles izdevuma.

Latvijas Bībeles biedrībā piedāvā:

Jaunās Derības, Jonas grāmatas un Mācītāja audioieraksts:
https://live.bible.is/bible/LAVNLI/MAT/1?audio_type=audio_drama

Marka evaņģēlija zīmju valodā video mūsu Youtube kanālā:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gry50lDD0ROlpsvaLhm1W8-SwZ6OMc7

Starptautisks projekts “Lumo”. Jaunā Bībeles tulkojuma (2012. g.)  evaņģēliju audio-vizuāla versija – iespēja iejusties Bībeles vēsturiski ģeogrāfiskajā vidē, vienlaikus klausoties pašu Bībeles tekstu.
https://www.youtube.com/watch?v=JnlmfxW__xM&list=PL-gry50lDD0Rn89fuuzmiXkFz_lgJcEN_

Vairāk par pašu projektu skat. https://www.lumoproject.com/

 

Mateja evaņģēlijs latgaliešu rakstu valodā. Projekts īstenots sadarbībā ar misiju “Faith Comes By Hearing.” Ieraksta pamatā ir Mateja evaņģēlija teksts, kas atrodams Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēzes 2013. gadā izdotā lekcionārijā.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gry50lDD0TBEdh0WwJviLmkT7AYin-2

 

Bībele citos formātos