Baltijas Bībeles biedrību darbinieku tikšanās Narvā

No 10. līdz 12. jūlijam Narvā, Narvas universitātes koledžas mājīgajās telpās notika Baltijas Bībeles biedrību kolēģu gadskārtējā tikšanās, kas pandēmijas dēļ šoreiz gan nebija notikusi divus gadus. Skaistā tradīcija vasaras laikā visiem satikties ilgst jau gandrīz 30 gadus, kuru laikā ne tikai esam pārrunājuši daudzas darba lietas, bet kļuvuši arī par labiem draugiem.

Tikšanās reizē katrs pastāsta, kā gājis aizvadītajā laikā, svarīga tikšanās daļa ir dalīšanās ar grāmatu jaunumiem, jo varam daudz ko aizgūt cits no cita – kādu tipogrāfiju labāk izvēlēties, ar kurām izdevniecībām labāk sadarboties, kādas bērnu grāmatas izdot utt. Šoreiz daudz tika runāts par Bībeles tulkošanas darba praktisko pusi. Latvijas Bībeles biedrība strādā jau pie jaunā tulkojuma revīzijas, Lietuva – tikko izdevusi pirmos jaunā tulkojuma pilot izdevumus, Igaunija – pagaidām tikai izstrādājusi principus, pie kuriem būtu jāturas tulkotājiem. Nu vismaz šeit – esam priekšā gan lietuviešiem, gan igauņiem. Bet, protams, katram sava darba specifika.

Liels paldies igauņiem par sirsnīgo uzņemšanu! Uzzinājām, ka Narvai, lai gan tā 2. pasaules kara laikā pilnībā nopostīta, ir liela nozīme igauņu kultūras attīstībā. Šeit dzīvojis mācītājs Heinrihs Štāls, kurš 17. gs. zviedru laikā izdevis pirmo igauņu valodas gramatiku. Līdz ar to, Narvu var uzskatīt par igauņu valodas galvaspilsētu. Narvas universitātē katru gadu aprīlī notiek konference, kas veltīta somu garīdzniekam Mikaelam Agrikolam, kurš 16. gs. pirmo reizi Bībeli iztulkoja somu valodā.

Paldies igauņu kolēģiem par Narvas apkārtnes parādīšanu – pabijām gan Narva-Jēsū kūrortā, kas izvietojies pie Narvas deltas, gan Kuremē sieviešu pareizticīgajā klosterī. Paldies! Un uz tikšanos nākamgad Lietuvā!