Ziedo, lai Vārds aizsniegtu cilvēkus Latvijā!

Ziedot

Aktuālie labdarības projekti

Katru gadu mūs atbalsta apmēram 2000 ziedotāju – pārsvarā privātpersonas, kā arī apmēram 100 draudzes. Visi ziedotāji, kuri atbalsta cilvēku garīgās vajadzības, mūsu acīs ir īpaši. Uzdāvināt šo Grāmatu kādam, – tas ir ieguldījums, kura vērtība ir mūžība.

KĀ VĒL TU VARI ATBALSTĪT BĪBELES IZPLATI LATVIJĀ

Nosvini Bībeles dienu

Nosvini Bībeles dienu

Latvijas Bībeles biedrība aicina draudzes tām pieņemamā laikā svinēt Bībeles dienu. Bībeles dienas dievkalpojumu laikā tiek runāts par Bībeles nozīmi, Bībeles tulkojumiem, aizlūgts par Bībeles tulkošanu un izplatīšanu pasaulē. 

Lūdz ar mums!

Lūdz ar mums!

Bībele ir pasaules bestsellers, bet daudziem cilvēkiem Latvijā tā joprojām ir nesaprotama un sveša. Mūsu sapnis ir Bībeles Labās Vēsts un Bībeles vērtību caurstrāvota cilvēku un sabiedrības dzīve Latvijā un pasaulē.

Mantojums

Mantojums

“Es gribu radīt piemiņu tavam vārdam uz audžu audzēm.” Ps 45:18

Realizētie projekti

bez maksas izplatītas grāmatas kopš 1995. gada

“Kalpojot vismazākajiem, iedots maizes rieciens atvieglos ikdienu. Taču uzdāvināta Dzīvības Maize izmainīs visu mūžu.”

Ainars Baštiks, baptistu mācītājs

Liels paldies ikvienam, kurš palīdz izplatīt Bībeli un tās nesto vēsti! Paldies visiem mūsu ziedotājiem!

Katru gadu ar mūsu ziedotāju palīdzību dāvinām 1000-3000 Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas:

  • slimnīcām
  • sociālās aprūpes centriem
  • draudžu kalpošanām vietējiem cilvēkiem
  • bibliotēkām
  • skolām
  • bērnu un jauniešu kalpošanām draudzēs
  • cietumiem u. c.

Ar ziedotāju palīdzību esam izdevuši un dāvinājuši 11 grāmatas.

Ar nelielu ziedojumu katru gadu atbalstām “VSAC “Kurzeme” filiāli “Veģi” (Talsu novads), kur mīt 130 jaunieši ar psihiskiem un garīgiem traucējumiem.

MUMS PATEICAS

Jūtos priecīga un pateicīga par grāmatu dāvinājumu skolai! Arī turpmāk atbalstīšu Bībeles biedrības darbu ar prieku. “Mana Adventa dāvana” ir mans ieradums.”

Indra Upīte-Dambīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja 

“Esam kristīga labdarības organizācija, kuras mērķis ir materiāla palīdzība īslaicīgas vai ilglaicīgas krīzes situācijās. Tomēr vienmēr lūkojamies uz to, ka krīzē ir nepieciešams ne tikai materiālais atbalsts, bet arī emocionāls un garīgs atbalsts. Tāpēc esam vienmēr gandarīti, ja izdodas cilvēkus iepriecināt ar smaidu, apskāvienu, padomu un pāri visam ar Dieva Vārdu. Rīkojot “Īpašo dienu īpašai māmiņai”, lūdzam un esam atvērti uz emocionālu un garīgu atbalstu. Jūsu dāvātās Bībeles ir brīnišķīga dāvana, lai saņemtu mierinājumu, ticību un cerību savai ikdienai un nākotnei! Liels liels paldies, ka varam būt daļa no Dieva sagatavotiem darbiem!”

Kristīne Vidzeniece , labdarības organizācijas “Tabitas sirds” (Liepāja) vadītāja

“Asūnes Romas katoļu baznīcas prāvests un draudze izsaka visiem ziedotājiem mīļu, mīļu paldies par dāvātām Bībelēm bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un senioriem! Tādu pasākumu mūsu baznīca piedzīvoja laikam pirmo reizi visā tās pastāvēšanas laikā kopš 1816.gada. Lai jums visiem Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vadība un aizsardzība.”

Anna Maļinovska, Asūnes Romas katoļu draudze

“Draudzē “Pilsēta” Ziemassvētku pasākumā ģimenēm ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, ikviens dalībnieks varēja saņemt dāvanā Latvijas Bībeles biedrības izdotās un ziedotāju apmaksātās grāmatas! No sirds pateicamies katram indivīdam un organizācijai, kas ar ziedojuma starpniecību svētīja mūs un šos ļaudis viņu Ziemassvētkos! PALDIES!”

Uģis Pallo, kristīgās draudzes “Pilsēta” mācītājs

“Līdz šim kursam biju domājis, ka pats zinu un varu visu.
Un tagad izrādījās, ka nebūt tā nav. Bībeles studijas ALFA kursā man palīdzēja ieraudzīt to, cik liela un vienlaikus nemanāma ir Dieva klātbūtne manā dzīvē. Saprotu, ka Bībele, kuru saņēmu, ir ziedota. Un arī tas man ir kaut kas pilnīgi jauns! Ziedot sevis nopelnīto naudu, lai tāds klaidonis kā es, varētu izlasīt par Jēzu. Viņi taču mani nekad nav satikuši!
Viņi pat nezina, ka es esmu… Paldies katram no jums, mani nezināmie labdari, ka caur šo Grāmatu palīdzējāt man ieraudzīt citu, daudz plašāku pasauli!”
Ģirts no Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes

“Bībeles biedrības telefonisks aicinājums saņemt grāmatas atskanēja ļoti satrauktā brīdī, kad sabiedriskā dzīve un saziņa bija apturēti. Liels ir prieks, ka citreiz ar starpnieka rokām, citreiz klātienē, bet esam varējuši nodot lasītajiem grāmatu Grāmatu. Pateicamies sirsnīgai ziedotāju saimei par lielo burtu Bībelēm un ilustrētiem bērnu un jauniešu Bībeļu izdevumiem.”
Reinis Kulbergs, Smiltenes un Palsmanes evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs

“Alūksnes adventistu draudzē nonākušais Bībeļu dāvinājums bija ļoti patīkams pārsteigums – kā mūs uzmeklēja, atgādināja, labprāt uz mums gaidīja. Nokļūt 200 km līdz Rīgai pēc Bībelēm tikko uzsāktajā ārkārtas situācijā bija sarežğīti. Bībeles saņēma jaunieši un bērni Jaunannas un Annas pagastos, kas savās ğimenēs ir pirmie cilvēki, kas interesējās par personīgu iespēju lasīt Bībeli. Viņi ir arī tie, kas savās ğimenēs lūdz par pārējiem ğimenes locekļiem un uzticas Dieva klātbūtnei un palīdzībai savā un savu vecāku dzīvēs. Ar patiesu lepnumu daži no pusaudžiem teica: “Es savā Bībelē izlasīju…”. Redzam un sajūtam personīgu piedzīvojumu jauno cilvēku dzīvēs un ceram, ka viņi ar katru brīdi arvien vairāk sapratīs Grāmatu grāmatas vērtību savā dzīvē.”
Ar sirsnīgiem paldies Ilva Liepiņa, Alūksnes septītās dienas adventistu draudzes mācītāja

“Katrs varam būt tādā situācijā, kad Dieva Vārds ir ļoti nepieciešams. Liels paldies par iespēju mūsu pacientiem saņemt Dieva Vārdu, atrodoties slimnīcā!”
Dace Soldāne, Vidzemes slimnīcas kapelāne

“Esam neizsakāmi pārsteigti, priecīgi un Jums pateicīgi par dāsno ziedojumu, kuru varējām saņemt Bībeļu un kristīgās literatūras veidā! Daļu no šī atbalsta uzdāvinājām jauniešiem, kuri katru otro sestdienu pulcējas jauniešu vakarā, lai kopā pavadītu vērtīgu laiku, uzzinātu ko jaunu, iepazītos ar jauniem cilvēkiem, spēlētu spēles un draudzētos. Taču vislielākais un vērtīgākais, ko varam šiem jauniešiem iedot šajā vakarā, ir Labā Vēstste ikreiz viņi var saņemt kādu ticības sēkliņu, kas, ļoti ceram, reiz varēs izaugt par stipru un spēcīgu koku.
Jau šobrīd redzam, cik ļoti Dievs strādā pie šiem jauniešiem, kā viņi mainās mūsu acu priekšā un tā ir pati, pati lielākā alga uz šīs zemes, kuru varam piedzīvot un saņemt.”
Zane Rautmane, biedrības “TUVU” līdzdibinātāja

“Velku biedrības vārdā izsaku sirsnīgu pateicību visiem Latvijas Bībeles biedrības darba atbalstītājiem par ziedotajām grāmatām! Tās ir iepriecinājušas gan bērnus, gan pieaugušos dažādos notikumos un dažādās Latvijas vietās! Grāmatas dāvinātas bērniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī trūcīgām ģimenēm ar bērniem. Paldies Jums par atbalstu Velku biedrības mērķim izglītot un atbalstīt ģimenes, kam šobrīd neklājas viegli, un kam dažādu apstākļu dēļ nākas meklēt atbildes uz sarežģītiem dzīves jautājumiem. Dieva svētību Jūsu darbā vēlot!”
Liāna Velka, Velku biedrības dibinātāja

 Mūsu biedrība katru vasaru rīko nedēļas garumā nometni ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Nometnē šogad piedalījās 30 ģimenes ( īpašie bērni, viņu māsas, brāļi un māmiņas), kopā 60 dalībnieki. Nometnes nosaukums bija „Seko man”. Bērni un vecāki piedalījās dažādās nodarbībās, radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs. Nometnes noslēgumā bērni un māmiņas saņēma nelielas dāvaniņas un jūsu ziedotās grāmatas. Katra palīdzība ir ļoti nozīmīga. Pateicamies par jūsu atvērtām sirdīm dāvinot bērniem, jauniešiem un māmiņām grāmatas!”
Elita Lapiņa, projekta „Cerību planēta” vadītāja

“Mēs draudzē redzam tos cilvēkus, kuriem vajadzīga Bībele, bet, kuri nevar to atļauties iegādāties. Tādēļ ir prieks, ka varam šo misiju īsteno kopīgi.
Draudzes un Bībeles biedrība ir kā starpnieki, kā tilts.
Paldies ziedotājiem!”
Rihards Rasnacis, Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes Romas katoļu draudzes priesteris

Kristīgā draudze “Pilsēta” pateicas ikvienam, kurš darīja iespējamu Ziemassvētku sveicienu priekš īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm! Lai Dievs svētī ikvienu un rada patieso prieku katra ziedotāja sirdī – tādu prieku, kādu piedzīvoja šie bērni! Paldies!”
Uģis Pallo, kristīgās draudzes “Pilsēta” mācītājs

“Esam ļoti pateicīgi, ka jūs radījāt šo iespēju ar ziedotāju palīdzību dāvināt Bībeles mūsu līdzcilvēkiem Limbažos! Mūsu primārais mērķis bija sastapt tādas ģimenes, kurām nav Bībeles! Par nožēlu man jāsaka, ka tādu ģimeņu ir ļoti daudz. Tādēļ redzamajās fotogrāfijās ir bērni, kuriem tā ir viņu pirmā Bībele mūžā! Tā ka finansiālā rocība daudzās ģimenēs ir ļoti smaga un jūtams arī sekulārisms, tad Bībeles iegāde parasti netiek uzskatīta par aktuālu vajadzību. Uzdāvinot šīs Bībeles dažādu vecuma cilvēkiem mēs ceram, ka viņi atradīs sev un savām ģimenēm caur šo rakstīto Vārdu veldzi savām dvēselēm.
Mēs pateicamies visiem kuri atbalstīja šo skaisto un vērtīgo darbu! Dievs jūs svētīs!”
Aldis Zēmele, Limbažu septītās dienas adventistu draudzes mācītājs

2023. gadā realizētie projekti
2023. gadā realizētie projekti

Dāvināt Dieva Vārdu Latvijas slimnīcām

Mērķis – dāvināt Psalmu izlasi katrai dienai Latvijas slimnīcām
Ziedotāji – 293
Saziedots – 8587 EUR
Rezultāts – Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcas, P.Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcas un Liepājas Reģionālās slimnīcas kapelānu dienestiem dāvinātas 974 grāmatas “Psalmu izlase katrai dienai”, Bībeles un bērnu Bībeles (Liepājas reģionālajai slimnīcai).

Dāvināt Dieva Vārdu jauniešiem “Alfa” kursos

Mērķis – dāvināt Bībeli ar krāsainu pielikumu jauniešiem, kuri rudens sezonā apmeklē “Alfa” kursu draudzēs.
Ziedotāji – 129
Saziedots – 7287 EUR
Rezultāts – uzdāvinātas 228 Bībeles ar krāsainu pielikumu jauniešiem, kuri apmeklē “Alfa” kursu – 8 draudzēs.

Dāvināt Dieva Vārdu Latvijas kristīgajai aliansei bāreņiem

Mērķis – dāvināt Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas audžuģimenēm, kas atbalsta grupas, ko organizē Latvijas kristīgā alianse bāreņiem
Ziedotāji – 231
Saziedots –5606 EUR
Rezultāts – Latvijas kristīgajai aliansei bāreņiem dāvinātas 320 Bībeles, Psalmu izlase katrai dienai bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas.

Dāvināt bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā

Mērķis – dāvināt Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā. Ar ziedojumu atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.
Ziedotāji – 757
Saziedots – 19 262 EUR
Rezultāts – 25 draudžu un jauniešu kalpošanām Latvijā dāvinātas 1459 bērnu Bībeles, Jaunās Derības, Bībeles un citas grāmatas. 400 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” skaņas iekārtas iegādei.

2022. gadā realizētie projekti

Dāvināt Dieva Vārdu Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai un Bērnu slimnīcai

Mērķis – dāvināt bērnu grāmatu “Bībeles vakara lūgšanas” Bērnu paliatīvāa aprūpes biedrībai un Bērnu
slimnīcai mazo pacientu garīgās aprūpes nodrošināšanai
Ziedotāji – 383
Saziedots – 8218 EUR
Rezultāts – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai un Bērnu slimnīcas kapelāniem dāvinātas 393 bērnu
grāmatas “Bībeles vakara lūgšanas”.

Dāvināt bērnu grāmatas īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm vasaras nometņu laikā

Mērķis – sadarbībā ar kristīgo draudzi “Pilsēta”, labdarības organizāciju Tabitas sirds” (Liepāja)
un Pestīšanas Armiju vasaras nometņu laikā dāvināt īpašajiem bērniem un viņu vecākiem bērnu
grāmatas un Bībeles.
Ziedotāji – 226
Saziedots – 7807 EUR
Rezultāts – kristīgās draudzes “Pilsēta”, labdarības organizācijas Tabitas sirds” (Liepāja) un
Pestīšanas Armijas organizēto vasaras nometņu laikā dāvinātas 558 bērnu Bībeles, Bībeles un citas
grāmatas.

Dieva Vārds Saldus Sv. Gregora izglītības centra kalpošanas darbam

Mērķis – dāvināt Bībeles Saldus Sv. Gregora izglītības centra kalpošanas darbam vietējiem cilvēkiem
dažādu pasākumu laikā
Ziedotāji – 255
Saziedots –4848 EUR
Rezultāts – Saldus Sv. Gregora izglītības centra kalpošanas darbam dāvinātas 169 Bībeles un 25 bērnu
Bībeles.

Dāvināt bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā

Mērķis – dāvināt Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām
Latvijā. Ar ziedojumu atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.
Ziedotāji – 896
Saziedots – 18 614 EUR
Rezultāts – 16 draudžu un jauniešu kalpošanām Latvijā dāvinātas 1438 bērnu Bībeles, Jaunās Derības,
Bībeles un citas grāmatas. 200 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” dārza atpūtas vietas
iekārtošanai.

2021. gadā realizētie projekti

Dieva Vārdu mediķiem un pacientiem slimnīcu COVID nodaļās

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības un grāmatu “Pie rāmiem ūdeņiem” kapelāniem slimnīcās, kurās ārstējas Covid slimnieki.

Ziedotāji – 399

Saziedots – 7386,21  EUR

Rezultāts –  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infektoloģijas centra un stacionāra “Gaiļezers” kapelānu dienestam, kā arī P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas garīgās aprūpes dienestam dāvinātas 526 grāmatas.

Dāvināt bērnu Bībeles akcijai “Ar somu uz skolu” 

Mērķis  sadarbībā ar Vasarsvētku draudzi “Cerība” un SOS Bērnu ciematu asociāciju dāvināt  apmēram 300 bērnu Bībeles skolas somām 1.- 4. klašu bērniem Rīgā, Tukumā, Ropažos un citur Latvijā.

Ziedotāji214

Saziedots6 035,69 EUR

Rezultāts –  sadarbībā ar Vasarsvētku draudzi “Cerība” un SOS Bērnu ciematu asociāciju pie bērniem un viņu ģimenēm nonāca 373 bērnu Bībeles.

Dieva Vārds Balvu un Gulbenes novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – dažādām Balvu un Gulbenes novadu draudžu kalpošanām.

Ziedotāji 392

Saziedots5 448.30 EUR

Rezultāts13 Balvu un Gulbenes novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 416 grāmatas.

 

 Dāvināt bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā

Mērķis – dāvināt Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā. Ar ziedojumu atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.

Ziedotāji 902

Saziedots – 18 406.21 EUR

Rezultāts20 draudžu un jauniešu kalpošanām Latvijā dāvinātas  892 grāmatas. 600 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” speciālu ārā soliņu izgatavošanai.

2020. gadā realizētie projekti

Bībeles īpaši lieliem burtiem izdošana
Mērķis – izdot Bībeli īpaši lieliem burtiem vecākā gadagājuma cilvēku un vājredzīgu cilvēku
vajadzībām. Dāvināt Bībeli lieliem burtiem un citas grāmatas VSAC “Ropaži” iemītniekiem un
personālam..
Ziedotāji – 353
Saziedots – 7972,78 EUR
Rezultāts – Izdota Bībele īpaši lieliem burtiem. VSAC “Ropaži” iemītnieku un personāla vajadzībām
dāvinātas 89 grāmatas.

Bībeļu dāvināšana biedrības “Tuvu” jauniešu vakariem
Mērķis – dāvināt Bībeles un citas grāmatas biedrības “Tuvu” organizētajiem jauniešu vakariem Brankas
ciemā. Jauniešu vakarus divas reizes mēnesī apmeklē 80-90 jauniešu.
Ziedotāji – 144
Saziedots – 6375 EUR

Rezultāts – jauniešiem, kuri apmeklē biedrības “Tuvu” organizētos jauniešu vakarus dāvinātas 225
grāmatas, tai skaitā 110 Bībeles.

Dieva Vārds Alūksnes un Valkas novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – dažādām Alūksnes un Valkas novadu
draudžu kalpošanām.
Ziedotāji – 215
Saziedots – 5030,32 EUR

Rezultāts10 Alūksnes un Valkas novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 456 grāmatas.

Dieva Vārds Pierīgas novadu draudžu kalpošanām
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Pierīgas novadu draudžu. Ar ziedojumu
atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.
Ziedotāji – 892
Saziedots – 16 366,46 EUR
Rezultāts
22 Pierīgas novadu draudzēm 684 grāmatas. 600 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei
“Veģi” vasaras nojumes izbūvei.

2019. gadā realizētie projekti

Bībeles skolām un skolu bibliotēkām 
Mērķis – dāvināt pusaudžu Bībeli un citas grāmatas Latvijas skolu bibliotēkām
Ziedotāji368
Saziedots5927,02 EUR
Rezultāts – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nodotas 435 grāmatas – 220 Bībeles 215 grāmatas “Tematiskā bērnu Bībele” un 20 “Bībeles īsumā”.

Bērnu grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm
Mērķis –  dāvināt “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, kas rūpējas par smagi slimiem un nedziedināmiem bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā
Ziedotāji185
Saziedots3494,20 EUR
Rezultāts –  biedrībai “Velki”, kristiešu draudzei “Pilsēta”, LBDS sieviešu kalpošanai bērnu un viņu vecāku vasaras nometņu vajadzībām dāvinātas 529 Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas

Dieva Vārds Madonas un Ogres pilsētu un novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Madonas un Ogres novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji263
Saziedots6699,38 EUR
Rezultāts18 Madonas un Ogres novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 587 grāmatas.

Dieva Vārds draudžu kalpošanām Latgalē
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji990
Saziedots14 676,86 EUR
Rezultāts25 Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadu draudzēm dāvinātas 1002 grāmatas. 700EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” elektronisko klavieru iegādei.

2018. gadā realizētie projekti

100 Bībeles 100 skolu bibliotēkām Latvijas simtgadē
Mērķis – dāvināt pusaudžu Bībeli un citas grāmatas Latvijas skolu bibliotēkām
Ziedotāji – 419
Saziedots – 6378,39 EUR
Rezultāts – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nodotas 430 grāmatas – 100 Bībeles pusaudžiem, 240 grāmatas “Bībele īsumā” un 50 Lūkas evaņģēliji.

“Bērnu lūgšanu grāmata” – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai
Mērķis –  dāvināt “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, kas rūpējas par smagi slimiem un nedziedināmiem bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā
Ziedotāji185
Saziedots3494,20 EUR
Rezultāts –  Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai dāvinātas 210 grāmatas “Bērnu lūgšanu grāmata” un  48 grāmatas “Bībele īsumā”

Dieva Vārds Jelgavas un Jūrmalas pilsētu un novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Jelgavas un Jūrmalas novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji264
Saziedots4894,48 EUR
Rezultāts13  Jelgavas un Jūrmalas novadu draudzēm dāvinātas 529 grāmatas.

Dieva Vārds Limbažu, Cēsu un Valmieras novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Limbažu, Cēsu un Valmieras  novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji1041
Saziedots15 454,84 EUR
Rezultāts25 Limbažu, Cēsu un Valmieras novadu draudzēm dāvinātas 1115 grāmatas.

2017. - 2018. realizētie projekti

Jaunās Derības lieliem burtiem novadu slimnīcām
Mērķis – izdot un dāvināt Jauno Derību un Psalmus lieliem burtiem Latvijas novadu slimnīcām
Ziedotāji – 348
Saziedots – 6369,74 EUR
Rezultāts – Izdota Jaunā Derība un Psalmi lieliem burtiem. Novadu slimnīcām (Ventspils, Valmiera, Madona, Jelgava, Liepāja, Jaunķemeri, Daugavpils, Mazsalaca)  dāvinātas 346 grāmatas.

Dieva Vārds Talsu novadam
Mērķis –  dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Talsu pilsētas un Talsu novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 383
Saziedots – 6682,62
EUR
Rezultāts –  Talsu pilsētas un Talsu novada 9 draudzēm dāvinātas 582 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles, kā arī 13 CD.

Jaunā Derība un Psalmi lieliem burtiem veco ļaužu pansionātiem
Mērķis – dāvināt dāvināt Jauno Derību un Psalmus lieliem burtiem Latvijas veco ļaužu pansionātiem.
Ziedotāji – 201
Saziedots – 3540,50
EUR
Rezultāts15 veco ļaužu pansionātiem dāvinātas 204 grāmatas, 14 CD

Dieva Vārds Saldus, Ventspils un Kuldīgas novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Saldus, Ventspils un Kuldīgs  novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 1136
Saziedots – 15 040,05 EUR
Rezultāts22 Saldus, Kuldīgas, Ventspils novadu draudzēm dāvinātas 1179 grāmatas, 15 CD 

2016. - 2017. realizētie projekti

Bībeles cietuma Alfas kalpošanai
Mērķis – dāvināt Bībeles latviešu un krievu valodā cietuma Alfa kalpošanai
Ziedotāji – 408
Saziedots – 5169,11 EUR
Rezultāts – Ieslodzījumu vietu pārvaldei nodotas 410 Bībeles – 304 latviešu valodā un 106 krievu valodā.

Dieva Vārds Kandavas un Tukuma novadam
Mērķis –  dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Kandavas un Tukuma novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 232
Saziedots – 4022,52 EUR

Rezultāts –  Kandavas un Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes zupas virtuvei, Tukuma Vasarssvētku draudzes kalpošanai Sēmes sākumskolā, Tukuma septītās dienas adventistu draudzei Ziemassvētku pasākumam pilsētas trūcīgiem bērniem dāvinātas 363 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles.

Dieva Vārds Liepājai un Liepājas novadam
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Liepājas un Liepājas novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 1177
Saziedots – 16 814,42 EUR
Rezultāts –
Liepājas Diakonijas centram, Priekuļu baptistu draudzei, Liepājas Vasarssvētku draudzei, Liepājas septītās dienas adventistu draudzei, Liepājas metodistu draudzei, Liepājas Ciānas baptistu draudzei, Grobiņas evaņģēliski luteriskajai draudzei, biedrībai “Mārtiņmāja”, Modrītei Stņģēliski luteriskajai draudzei, Aizputes autonomajai evaņģēliski luteriskajai draudzei, Aizputes septītās dienas adventistu draudzei, Aizputes baptistu draudzei u. c. citām drauzēm dāvinātas 1237 Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas.
Strazdes bērnu namam atpūtas stūrīša iekārtošanai bērnu nama dārzā pārskaitīti 1170,- EUR.

Brošūra par Bībeli un Reformāciju
Mērķis – izdot krāsainu brošūru par Bībeles vēsturi, Reformāciju, Bībeles tulkojumiem latviešu valodā, ar iedvesmojošas liecībām, kā Bībele izmainījusi cilvēku dzīves utt. 
Ziedotāji – 184
Saziedots – 3645,37 EUR
Rezultāts –
izdota brošūra “Uz Viņa Vārdu ceru” (3000 eks.), kas tiek izplatīta draudzēs.

Dieva Vārds Latgalei
Mērķis – dāvināt Bībeles un bērnu Bībeles jaunajām ģimenēm Latgalē.
Ziedotāji – 56
Saziedots – 834,- EUR
Rezultāts –
sadarbībā ar Rēzeknes – Aglonas diacēzes bīskapu Jāni Buli dāvinātas 20 Bībeles ar deiterokanoniskajām grāmatām un 30 bērnu Bībeles.

2014. - 2015. realizētie projekti

Bībeles pusaudžiem izdošana un bezmaksas izplate
Mērķis – izdod un bezmaksas izplatīt Bībeli pusaudžiem Latvijas skolām sadarbībā ar Latvijas Kristīgo skolotāju asociāciju.
Ziedotāji – 1284
Saziedots – 16 529,03 EUR
Rezultāts – Izdota Bībele pusaudžiem (jaunais tulkojums). 320 eksemplāri bez maksas nodoti Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijai.

Dieva Vārds slimnīcām
Mērķis – dāvināt Bībeles Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (“Gaiļezers”) kapelānu dienestam. Slimnīca apvieno 6 slimnīcas, kurās ir 4 kapelas un kur strādā 4 kapelāni. Austrumu Slimnīcās ārstējas pacienti no visas Latvijas.
Ziedotāji – 432
Saziedots – 5558,59 EUR
Rezultāts – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (“Gaiļezers”) kapelānu dienestam dāvinātas 328 Bībeles latviešu un krievu valodā.

Bērnu Bībele bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem
Mērķis – dāvināt Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai divas jaunas bērnu grāmatas “Bībeli mazajām sirsniņām” un “Bībeli mazajiem”.
Ziedotāji – 212
Saziedots – 3395,12 EUR
Rezultāts – Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Vecāku mājai, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, Saulaino dienu bibliotēkai, kā arī Paula Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdību nodaļai dāvinātas 307 “Apsolījumi mazajām sirsniņām”, “Bībele mazajiem”, “Mana pužļu Bībele”, “Lielā Bībele bērniem”, “Pateicības priekā”, “Pie rāmiem ūdeņiem”.

2022. gadā realizētie projekti

Dāvināt Dieva Vārdu Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai un Bērnu slimnīcai

Mērķis – dāvināt bērnu grāmatu “Bībeles vakara lūgšanas” Bērnu paliatīvāa aprūpes biedrībai un Bērnu
slimnīcai mazo pacientu garīgās aprūpes nodrošināšanai
Ziedotāji – 383
Saziedots – 8218 EUR
Rezultāts – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai un Bērnu slimnīcas kapelāniem dāvinātas 393 bērnu
grāmatas “Bībeles vakara lūgšanas”.

Dāvināt bērnu grāmatas īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm vasaras nometņu laikā

Mērķis – sadarbībā ar kristīgo draudzi “Pilsēta”, labdarības organizāciju Tabitas sirds” (Liepāja)
un Pestīšanas Armiju vasaras nometņu laikā dāvināt īpašajiem bērniem un viņu vecākiem bērnu
grāmatas un Bībeles.
Ziedotāji – 226
Saziedots – 7807 EUR
Rezultāts – kristīgās draudzes “Pilsēta”, labdarības organizācijas Tabitas sirds” (Liepāja) un
Pestīšanas Armijas organizēto vasaras nometņu laikā dāvinātas 558 bērnu Bībeles, Bībeles un citas
grāmatas.

Dieva Vārds Saldus Sv. Gregora izglītības centra kalpošanas darbam

Mērķis – dāvināt Bībeles Saldus Sv. Gregora izglītības centra kalpošanas darbam vietējiem cilvēkiem
dažādu pasākumu laikā
Ziedotāji – 255
Saziedots –4848 EUR
Rezultāts – Saldus Sv. Gregora izglītības centra kalpošanas darbam dāvinātas 169 Bībeles un 25 bērnu
Bībeles.

Dāvināt bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā

Mērķis – dāvināt Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām
Latvijā. Ar ziedojumu atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.
Ziedotāji – 896
Saziedots – 18 614 EUR
Rezultāts – 16 draudžu un jauniešu kalpošanām Latvijā dāvinātas 1438 bērnu Bībeles, Jaunās Derības,
Bībeles un citas grāmatas. 200 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” dārza atpūtas vietas
iekārtošanai.

2021. gadā realizētie projekti

Dieva Vārdu mediķiem un pacientiem slimnīcu COVID nodaļās

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības un grāmatu “Pie rāmiem ūdeņiem” kapelāniem slimnīcās, kurās ārstējas Covid slimnieki.

Ziedotāji – 399

Saziedots – 7386,21  EUR

Rezultāts –  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infektoloģijas centra un stacionāra “Gaiļezers” kapelānu dienestam, kā arī P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas garīgās aprūpes dienestam dāvinātas 526 grāmatas.

Dāvināt bērnu Bībeles akcijai “Ar somu uz skolu” 

Mērķis  sadarbībā ar Vasarsvētku draudzi “Cerība” un SOS Bērnu ciematu asociāciju dāvināt  apmēram 300 bērnu Bībeles skolas somām 1.- 4. klašu bērniem Rīgā, Tukumā, Ropažos un citur Latvijā.

Ziedotāji214

Saziedots6 035,69 EUR

Rezultāts –  sadarbībā ar Vasarsvētku draudzi “Cerība” un SOS Bērnu ciematu asociāciju pie bērniem un viņu ģimenēm nonāca 373 bērnu Bībeles.

Dieva Vārds Balvu un Gulbenes novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – dažādām Balvu un Gulbenes novadu draudžu kalpošanām.

Ziedotāji 392

Saziedots5 448.30 EUR

Rezultāts13 Balvu un Gulbenes novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 416 grāmatas.

 

 Dāvināt bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā

Mērķis – dāvināt Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas dažādām bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā. Ar ziedojumu atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.

Ziedotāji 902

Saziedots – 18 406.21 EUR

Rezultāts20 draudžu un jauniešu kalpošanām Latvijā dāvinātas  892 grāmatas. 600 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” speciālu ārā soliņu izgatavošanai.

2020. gadā realizētie projekti

Bībeles īpaši lieliem burtiem izdošana
Mērķis – izdot Bībeli īpaši lieliem burtiem vecākā gadagājuma cilvēku un vājredzīgu cilvēku
vajadzībām. Dāvināt Bībeli lieliem burtiem un citas grāmatas VSAC “Ropaži” iemītniekiem un
personālam..
Ziedotāji – 353
Saziedots – 7972,78 EUR
Rezultāts – Izdota Bībele īpaši lieliem burtiem. VSAC “Ropaži” iemītnieku un personāla vajadzībām
dāvinātas 89 grāmatas.

Bībeļu dāvināšana biedrības “Tuvu” jauniešu vakariem
Mērķis – dāvināt Bībeles un citas grāmatas biedrības “Tuvu” organizētajiem jauniešu vakariem Brankas
ciemā. Jauniešu vakarus divas reizes mēnesī apmeklē 80-90 jauniešu.
Ziedotāji – 144
Saziedots – 6375 EUR

Rezultāts – jauniešiem, kuri apmeklē biedrības “Tuvu” organizētos jauniešu vakarus dāvinātas 225
grāmatas, tai skaitā 110 Bībeles.

Dieva Vārds Alūksnes un Valkas novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – dažādām Alūksnes un Valkas novadu
draudžu kalpošanām.
Ziedotāji – 215
Saziedots – 5030,32 EUR

Rezultāts10 Alūksnes un Valkas novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 456 grāmatas.

Dieva Vārds Pierīgas novadu draudžu kalpošanām
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Pierīgas novadu draudžu. Ar ziedojumu
atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.
Ziedotāji – 892
Saziedots – 16 366,46 EUR
Rezultāts
22 Pierīgas novadu draudzēm 684 grāmatas. 600 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei
“Veģi” vasaras nojumes izbūvei.

2019. gadā realizētie projekti

Bībeles skolām un skolu bibliotēkām 
Mērķis – dāvināt pusaudžu Bībeli un citas grāmatas Latvijas skolu bibliotēkām
Ziedotāji368
Saziedots5927,02 EUR
Rezultāts – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nodotas 435 grāmatas – 220 Bībeles 215 grāmatas “Tematiskā bērnu Bībele” un 20 “Bībeles īsumā”.

Bērnu grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm
Mērķis –  dāvināt “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, kas rūpējas par smagi slimiem un nedziedināmiem bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā
Ziedotāji185
Saziedots3494,20 EUR
Rezultāts –  biedrībai “Velki”, kristiešu draudzei “Pilsēta”, LBDS sieviešu kalpošanai bērnu un viņu vecāku vasaras nometņu vajadzībām dāvinātas 529 Bībeles, bērnu Bībeles un citas bērnu grāmatas

Dieva Vārds Madonas un Ogres pilsētu un novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Madonas un Ogres novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji263
Saziedots6699,38 EUR
Rezultāts18 Madonas un Ogres novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 587 grāmatas.

Dieva Vārds draudžu kalpošanām Latgalē
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji990
Saziedots14 676,86 EUR
Rezultāts25 Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadu draudzēm dāvinātas 1002 grāmatas. 700EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei “Veģi” elektronisko klavieru iegādei.

2018. gadā realizētie projekti

100 Bībeles 100 skolu bibliotēkām Latvijas simtgadē
Mērķis – dāvināt pusaudžu Bībeli un citas grāmatas Latvijas skolu bibliotēkām
Ziedotāji – 419
Saziedots – 6378,39 EUR
Rezultāts – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nodotas 430 grāmatas – 100 Bībeles pusaudžiem, 240 grāmatas “Bībele īsumā” un 50 Lūkas evaņģēliji.

“Bērnu lūgšanu grāmata” – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai
Mērķis –  dāvināt “Bērnu lūgšanu grāmatu” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, kas rūpējas par smagi slimiem un nedziedināmiem bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā
Ziedotāji185
Saziedots3494,20 EUR
Rezultāts –  Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai dāvinātas 210 grāmatas “Bērnu lūgšanu grāmata” un  48 grāmatas “Bībele īsumā”

Dieva Vārds Jelgavas un Jūrmalas pilsētu un novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Jelgavas un Jūrmalas novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji264
Saziedots4894,48 EUR
Rezultāts13  Jelgavas un Jūrmalas novadu draudzēm dāvinātas 529 grāmatas.

Dieva Vārds Limbažu, Cēsu un Valmieras novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Limbažu, Cēsu un Valmieras  novadu draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji1041
Saziedots15 454,84 EUR
Rezultāts25 Limbažu, Cēsu un Valmieras novadu draudzēm dāvinātas 1115 grāmatas.

2017. - 2018. realizētie projekti

Jaunās Derības lieliem burtiem novadu slimnīcām
Mērķis – izdot un dāvināt Jauno Derību un Psalmus lieliem burtiem Latvijas novadu slimnīcām
Ziedotāji – 348
Saziedots – 6369,74 EUR
Rezultāts – Izdota Jaunā Derība un Psalmi lieliem burtiem. Novadu slimnīcām (Ventspils, Valmiera, Madona, Jelgava, Liepāja, Jaunķemeri, Daugavpils, Mazsalaca)  dāvinātas 346 grāmatas.

Dieva Vārds Talsu novadam
Mērķis –  dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Talsu pilsētas un Talsu novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 383
Saziedots – 6682,62
EUR
Rezultāts –  Talsu pilsētas un Talsu novada 9 draudzēm dāvinātas 582 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles, kā arī 13 CD.

Jaunā Derība un Psalmi lieliem burtiem veco ļaužu pansionātiem
Mērķis – dāvināt dāvināt Jauno Derību un Psalmus lieliem burtiem Latvijas veco ļaužu pansionātiem.
Ziedotāji – 201
Saziedots – 3540,50
EUR
Rezultāts15 veco ļaužu pansionātiem dāvinātas 204 grāmatas, 14 CD

Dieva Vārds Saldus, Ventspils un Kuldīgas novadu draudzēm
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Saldus, Ventspils un Kuldīgs  novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 1136
Saziedots – 15 040,05 EUR
Rezultāts22 Saldus, Kuldīgas, Ventspils novadu draudzēm dāvinātas 1179 grāmatas, 15 CD 

2016. - 2017. realizētie projekti

Bībeles cietuma Alfas kalpošanai
Mērķis – dāvināt Bībeles latviešu un krievu valodā cietuma Alfa kalpošanai
Ziedotāji – 408
Saziedots – 5169,11 EUR
Rezultāts – Ieslodzījumu vietu pārvaldei nodotas 410 Bībeles – 304 latviešu valodā un 106 krievu valodā.

Dieva Vārds Kandavas un Tukuma novadam
Mērķis –  dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Kandavas un Tukuma novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 232
Saziedots – 4022,52 EUR

Rezultāts –  Kandavas un Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes zupas virtuvei, Tukuma Vasarssvētku draudzes kalpošanai Sēmes sākumskolā, Tukuma septītās dienas adventistu draudzei Ziemassvētku pasākumam pilsētas trūcīgiem bērniem dāvinātas 363 Bībeles, Jaunās Derības un bērnu Bībeles.

Dieva Vārds Liepājai un Liepājas novadam
Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem Latvijas novados – Liepājas un Liepājas novada draudzēm ar misijas kalpošanu. 
Ziedotāji – 1177
Saziedots – 16 814,42 EUR
Rezultāts –
Liepājas Diakonijas centram, Priekuļu baptistu draudzei, Liepājas Vasarssvētku draudzei, Liepājas septītās dienas adventistu draudzei, Liepājas metodistu draudzei, Liepājas Ciānas baptistu draudzei, Grobiņas evaņģēliski luteriskajai draudzei, biedrībai “Mārtiņmāja”, Modrītei Stņģēliski luteriskajai draudzei, Aizputes autonomajai evaņģēliski luteriskajai draudzei, Aizputes septītās dienas adventistu draudzei, Aizputes baptistu draudzei u. c. citām drauzēm dāvinātas 1237 Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas.
Strazdes bērnu namam atpūtas stūrīša iekārtošanai bērnu nama dārzā pārskaitīti 1170,- EUR.

Brošūra par Bībeli un Reformāciju
Mērķis – izdot krāsainu brošūru par Bībeles vēsturi, Reformāciju, Bībeles tulkojumiem latviešu valodā, ar iedvesmojošas liecībām, kā Bībele izmainījusi cilvēku dzīves utt. 
Ziedotāji – 184
Saziedots – 3645,37 EUR
Rezultāts –
izdota brošūra “Uz Viņa Vārdu ceru” (3000 eks.), kas tiek izplatīta draudzēs.

Dieva Vārds Latgalei
Mērķis – dāvināt Bībeles un bērnu Bībeles jaunajām ģimenēm Latgalē.
Ziedotāji – 56
Saziedots – 834,- EUR
Rezultāts –
sadarbībā ar Rēzeknes – Aglonas diacēzes bīskapu Jāni Buli dāvinātas 20 Bībeles ar deiterokanoniskajām grāmatām un 30 bērnu Bībeles.

2014. - 2015. realizētie projekti

Bībeles pusaudžiem izdošana un bezmaksas izplate
Mērķis – izdod un bezmaksas izplatīt Bībeli pusaudžiem Latvijas skolām sadarbībā ar Latvijas Kristīgo skolotāju asociāciju.
Ziedotāji – 1284
Saziedots – 16 529,03 EUR
Rezultāts – Izdota Bībele pusaudžiem (jaunais tulkojums). 320 eksemplāri bez maksas nodoti Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijai.

Dieva Vārds slimnīcām
Mērķis – dāvināt Bībeles Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (“Gaiļezers”) kapelānu dienestam. Slimnīca apvieno 6 slimnīcas, kurās ir 4 kapelas un kur strādā 4 kapelāni. Austrumu Slimnīcās ārstējas pacienti no visas Latvijas.
Ziedotāji – 432
Saziedots – 5558,59 EUR
Rezultāts – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (“Gaiļezers”) kapelānu dienestam dāvinātas 328 Bībeles latviešu un krievu valodā.

Bērnu Bībele bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem
Mērķis – dāvināt Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai divas jaunas bērnu grāmatas “Bībeli mazajām sirsniņām” un “Bībeli mazajiem”.
Ziedotāji – 212
Saziedots – 3395,12 EUR
Rezultāts – Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Vecāku mājai, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai, Saulaino dienu bibliotēkai, kā arī Paula Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdību nodaļai dāvinātas 307 “Apsolījumi mazajām sirsniņām”, “Bībele mazajiem”, “Mana pužļu Bībele”, “Lielā Bībele bērniem”, “Pateicības priekā”, “Pie rāmiem ūdeņiem”.