in English   

Realizētie projekti

2020. gada realizētie projekti

2019. gada realizētie projekti

2018. gada realizētie projekti

2017/2018. gada realizētie projekti

2016/2017. gada realizētie projekti

2014./2015. gada realizētie projekti

 

Kopš 1995. gada par saziedotajiem līdzekļiem esam varējuši:

Dāvināt vairāk kā 46 783 Bībeles un citas grāmatas:

 • skolām, bērnu namiem, bērnu dārziem, bērnu bibliotēkām, internātskolām
 • draudzēm
 • lauku pagastu un bērnu bibliotēkām
 • Rīgas pilsētas zupas virtuvēm
 • Bērnu klīniskajai slimnīcai, Latvijas Onkoloģiskajam centram, klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” un P. Stradiņa klīniskās slimnīcas garīgās aprūpes dienestiem
 • 51 veco ļaužu pansionātam
 • cietumos ieslodzītajiem
 • 12 HIV/AIDS profilakses punktiem
 • kristīgajai rehabilitācijas programmai "Teen Challenge"
 • "Alfa" kursu trūcīgajiem dalībniekiem
 • dažādu konfesiju baznīcu bērnu dienu centriem un baznīcu uzturētiem bērnu namiem
 • jauniešu kristīgajām vasaras nometnēm

Izdot:

 • CD redzes invalīdiem: Psalmi un Salamans, Jaunā Derība mp3, I un II Mozus grāmatas, Tavu spārnu pavēnī, evaņģēlija tekstus CD formātā čigānu valodā
 • Evaņģēlija stāstus videoierakstā dzirdes invalīdiem
 • Jauno Derību lielākiem burtiem vecāka gadagājuma cilvēkiem
 • Evaņģēlija stāstus vieglajā valodā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem 
 • divas bērnu Bībeles
 • Bībeli ekonomiskajā iesējumā
 • Lūkas evaņģēliju jauniešiem
 • grāmatu bērniem "Apsolījumi mazajām sirsniņām"
 • četras brošūras pacientu vajadzībām - dāvinātas ( 8000 eks.) Latvijas profesionālās   veselības aprūpes kapelānu asociācijai
 • plakātus jaunā Bībeles tulkojumā  popularizēšanai
 • grāmatas "Pateicības priekā" un "Pie rāmiem ūdeņiem" ar Bībeles citātiem domātas slimnīcu vajadzībām
 • Jauno Derību uz ūdensizturīga papīra
 • Bībeli pusaudžiem

Organizēt: 

 • seminārus par Bībeles stāstu mācīšanas metodiku skolotājiem "Piedzīvojums ar Bībeli"
 • seminārus par Bibliodrāmu

Atbalstīt ar naudas līdzekļiem:

 • jauno Bībeles tulkojumu un tā atvēršanas svētkus
 • Rudzātu un  Purmsātu speciālās internātskolas
 • Jēkabpils pilsētas bērnu namu-patversmi
 • Krimuldas pagasta Kaļvu ģimenes bērnu namu
 • Rencēnu pagasta “Rožkalnu” saimniecību – jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem
 • organizāciju “Žēlsirdības māja” Ventspilī
 • V. Stabulnieces un I. Vasiļjeva  audžuģimeni Kaplavā, Jansonu audžuģimeni Zilupē 
 • bērnu sociālās aprūpes centru “Baldone”
 • Vidzemes reģionālo atbalsta centru bērniem pret vardarbību “Dardedze”
 • E. Zālītes Raitumas aizbildniecībā paņemtos bērnus
 • rehabilitācijas centru “Dzīvesprieks” (Tukuma novads)
 • Strazdes bērnu namu (Talsu novads)