in English   

Metodikas "Piedzīvojums ar Bībeli" apraksts

“Piedzīvojums ar Bībeli” ir Bībeles stāstu mācīšanas metodika sākumskolas bērniem, kas var palīdzēt svētdienas skolotājiem, kā arī kristīgās mācības skolotājiem vispārizglītojošās skolās mācīt bērniem Bībeles stāstus ļoti radošā veidā, - izmantojot drāmu, kustības un mūziku. Šī apmācības metodika tapusi Zviedrijā. To radījis zviedru mācītājs Jonass Magnusons, kurš uzskata, ka reliģiskās izglītības kvalitāti skolās var ievērojami uzlabot, Bībeles stāstus mācot bērniem atraktīvā, iesaistošā veidā. “Piedzīvojums ar Bībeli” atdzīvina Bībeles  notikumus un atgādina par Dieva mīlestību uz Viņa bērniem. 

“Piedzīvojums ar Bībeli” metodika izstrādāta tā, lai bērniem būtu interesanti lasīt Bībeli. Semināra gaitā izmantotais vizuālais uzskates līdzeklis - liela izmēra grāmata (t. i. Bībele), kas ir gandrīz tikpat liela, kā bērna augums, izveidota ļoti kreatīvi un piepildīta ar dažādām interesantām mantām, kas piesaista bērnu uzmanību un tādā veidā palīdz vieglāk atcerēties notikumus, personāžus un lietas, kas ar tiem saistās.
Metodika piedāvā ar 56 kustību palīdzību iemācīties Vecās Derības vēsturisko notikumu secību un ar 50 kustībām iemācīties Jaunās Derības notikumus; pārzināt Vecās Derības un Jaunās Derības vēsturisko karti; uzzināt kā Vecā Derība un Jaunā Derība tiek iedalīta un par ko stāstīts katrā no Bībeles grāmatām. 

Semināri "Piedzīvojums ar Bībeli"

Latvijas Bībeles biedrībā piedāvā 2 seminārus - par Veco Derību (8 stundas) un par Jauno Derību (8 stundas). Jaunās Derības seminārā var piedalīties vai to organizēt tikai pēc Vecās Derības semināra apmeklēšanas. Semināra dalībnieki saņem rokasgrāmatu un citus materiālus, lai šo metodi varētu izmantot darbā ar bērniem, kā arī sertifikātu nodarbību beigās.

Seminārus vada Kristīne Rozefelde un Ilze Žaime.
Latvijas Bībeles biedrība jau organizējusi seminārus par šo metodiku Rēzeknē, Liepājā, Saldū un Rīgā. 

Atsauksmes

  • Metode ir ļoti, ļoti interesanta. Kaut kas neredzēts un nebijis. [..] Saņēmu daudz vairāk no šī semināra, kā gaidīju.
  • Esmu ļoti apmierināta. Ļoti laba metodika, viss ir izstrādāts tieši bērniem, kuriem tā ir pirmā saskare ar Bībeli.
  • Domāju, ka šo metodi var pielietot gan bērniem, gan pieaugušajiem. Manuprāt, šī metode ir fantastiska – tā palīdz gan atcerēties, gan iegaumēt. Gaidīšu semināru par Jauno Derību!
  • Kopumā pirmo reizi redzu tādu pieeju, kas tieši metodiskā ziņā aptver visu Veco Derību.
  • Ļoti labs lektoru piemērs, kā var mācīt Bībeli – interesanti, aizraujoši, ar sajūsmu! Materiāli, ko mēs te ieguvām, būs ļoti labs atbalsts Bībeles stāstu mācīšanā. Tagad, kad jau otro reizi dzirdu (pirmais bija seminārs par VD), kā var mācīt, skaidrāk saprotu, kā šī metodika darbojas.
  • Seminārs bija ideāls! Tāpat kā semināra vadītājas. Paldies par semināru! Šodien pavadīju ļoti skaistu dienu – lietderīgu, neparastu – ar brīnumiem, kas dos pozitīvas emocijas turpmākajam darbam!
  • Bērniem šī metode liekas ļoti saistoša un interesanta, viņi var izkustēties, nav garlaicīgi, tomēr skolotājai ir jāsagatavojas stundai. Bērniem vēlāk ir daudz jautājumu.

Kontakti

Rakstiet, ja vēlaties savā draudzē, savā pagastā vai savā pilsētā organizēt seminārus "Piedzīvojums ar Bībeli", - pastāstīsim sīkāk par semināra organizāciju un tā izmaksām! Vēlamais dalībnieku skaits 15-20 cilvēki.
 
e-pasts:projects@bibelesbiedriba.lv