in English   

Kas ir Latvijas Bībeles biedrība?

Latvijas Bībeles biedrība ir starpkonfesionāla organizācija, izdod un izplata Bībeli un citu Bībeli paskaidrojošu literatūru Latvijā. 
 

Mērķi

  • izdot Bībeli un tās daļas bez doktrināliem komentāriem;
  • izplatīt Bībeli par pieņemamu cenu un pieprasītos formātos;
  • popularizēt Dieva Vārdu Latvijā.
 

Darbības veidi

Ko mēs darām?

  • Izdodam un piedāvājam - Bībeles tekstu dažādos formātos un dažādām vajadzībām –  drukātā formātā dažādos iesējumos, elektroniskā formātā, audioierakstus latviešu un romu valodā, atsevišķas Bībeles grāmatas Braila rakstā, Bībeli paskaidrojošas grāmatas bērniem un pieaugušajiem.
  • Vācam līdzekļus – organizējam četras labdarības akcijas gadā. Par saziedotajiem līdzekļiem dāvinām un izdodam grāmatas Latvijas iedzīvotājiem, kā arī veidojam projektus, kas popularizē Dieva Vārdu Latvijā. Katru gadu daļu saziedoto līdzekļu dāvinām kādai iestādei, kas nesavtīgi rūpējas par bērniem.
  • Dāvinām - Bībeles un citas grāmatas  bērnunamiem, bibliotēkām, draudzēm, cietumiem, veco ļaužu pansionātiem u. c. 
  • Organizējam - Bībeles dienas pasākumus, seminārus skolotājiem “Piedzīvojums ar Bībeli”, konferences, grāmatu izbraukuma tirdzniecību, pārvietojamu Bībeles izstādi.
  • Sadarbojamies – ar citām valsts un nevalstiskām organizācijām starpkonfesionālu, izglītojošu, reliģisku iecietību veicinošu un sociālu projektu īstenošanā. 
 
Atbildēt mūsdienu pasaules izaicinājumam nozīmē padarīt Bībeli pieejamu 
līdzcilvēkiem saprotamā veidā un palīdzēt par to domāt citādi nekā viņi darījuši līdz šim, 
izmantojot ne tikai tradicionālus veidus, bet arī jaunās tehnoloģijas.