in English   

Mums pateicas

 

“Esam neizsakāmi pārsteigti, priecīgi un Jums pateicīgi par dāsno ziedojumu, kuru varējām saņemt Bībeļu un kristīgās literatūras veidā! Daļu no šī atbalsta uzdāvinājām jauniešiem, kuri katru otro sestdienu pulcējas jauniešu vakarā, lai kopā pavadītu vērtīgu laiku, uzzinātu ko jaunu, iepazītos ar jauniem cilvēkiem, spēlētu spēles un draudzētos. Taču vislielākais un vērtīgākais, ko varam šiem jauniešiem iedot šajā vakarā, ir Labā Vēsts – te ikreiz viņi var saņemt kādu ticības sēkliņu, kas, ļoti ceram, reiz varēs izaugt par stipru un spēcīgu koku. Jau šobrīd redzam, cik ļoti Dievs strādā pie šiem jauniešiem, kā viņi mainās mūsu acu priekšā un tā ir pati, pati lielākā alga uz šīs zemes, kuru varam piedzīvot un saņemt. Lai arī kāds dažkārt sabiedrībā valdītu uzskats, ka mūsu jaunieši uz tehnoloģijām vērsti tik ļoti, ka īstās vērtības vairs pat neprot izmantot un novērtēt, taču mūsu pieredze rāda ko citu – īstas lietas lēnām kļūst par jauno stilu – ir stilīgi skriet vai iet pastaigā pa mežu ar suni, runāties klātienē, nevis čatā, lasīt īstu grāmatu, kas vēl smaržo pēc tipogrāfijas, nevis planšetē. Šis savādais laiks mums parādīja, cik ļoti jaunieši mīl īstas lietas, tāpēc liels, liels Jums paldies par īstumu, par atvērtu sirdi un redzīgām acīm, kas ļauj piedzīvot brīnumu ik dienas, to novērtēt un parādīt arī citiem"

Zane Rautmane,

biedrības “TUVU” līdzdibinātāja, 2020

 

 

"Velku biedrības vārdā izsaku sirsnīgu pateicību visiem Latvijas Bībeles biedrības darba atbalstītājiem par ziedotajām grāmatām! Tās ir iepriecinājušas gan bērnus, gan pieaugušos dažādos notikumos un dažādās Latvijas vietās! Grāmatas dāvinātas bērniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī trūcīgām ģimenēm ar bērniem. Paldies Jums par atbalstu Velku biedrības mērķim izglītot un atbalstīt ģimenes, kam šobrīd neklājas viegli, un kam dažādu apstākļu dēļ nākas meklēt atbildes uz sarežģītiem dzīves jautājumiem. Dieva svētību Jūsu darbā vēlot!"

Liāna Velka,

Velku biedrības dibinātāja, 2020. februāris

 

"Sirsnīgi pateicamies Jums, mīļie brāļi un māsas ticībā uz mūsu Kungu Jēzu

Kristu, par ziedojumu, kas ir ļāvis Svētajiem Rakstiem nonākt pie vairāk

cilvēkiem! Tās esam dāvinājuši cilvēkiem, kuriem ir ierobežoti līdzekļi.

Dažas grāmatas nonākušas arī pie Ikšķiles draudzes kalpotājiem, 

kuri nesavtīgi kalpo mūsu draudzē - 

zvana baznīcas zvanu, dzied korī, darbojas diakonijā, kā arī bērniem. 

Lai jums Dieva žēlastība un vadība jūsu dzīvē, kuras centrs ir Jēzus Kristus!"

 

Dzintars Laugalis

Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes mācītā,

2020. gada februāris

 

“Pateicoties ziedotāju atsaucībai, Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes pārraudzībā esošā Ērgļu SAC "Liepkalne" iemītnieki, kas regulāri apmeklē dievkalpojumus šajā iestādē, saņēma gan Jauno Derību senioriem (ar lielākiem burtiem), gan Bērnu Bībeli, gan Bībeli paskaidrojošas grāmatas.

Pirms trīs gadiem šajā iestādē Ērgļu draudze organizēja Alfa kursu. Kopš tā laika ik mēnesi tur notiek dievkalpojumi. Kādi cilvēki tieši šeit dzird un satver Evaņģēlija vēsti par Jēzu Kristu, tiek kristīti un garīgi aug. Citi turpina kopt dzīves ceļā radušās attiecības un Kungu Jēzu.

Vecajiem ļaudīm ir būtisks ieguvums, ka viņi var lasīt Bībeli ar palielinātiem burtiem, gan arī, ka viņi, līdzīgi kā bērni, var lasī Bībeles stāstus pārstāstu veidā, vērot ilustrācijas un apcerēt Dieva vārdu. Šis dāvinājums ir brīnišķīgs atbalsts tiem, kas iet ticības ceļu. Jāpiezīmē, ka Latvijā vēl arvien kādiem cilvēkiem naudas ienākumu un izdevumu attiecības ir tādas, ka nopirkt Bībeli viņiem ir dārgi.

Pateicamies par šo mīlestības ieguldījumu Dieva vārda izplatīšanā!”

 

Ivars Cišs

Ērgļu ev.lut. draudzes mācītājs

2019. gada 20. novembrī

 

“Liels paldies Bībeles biedrībai par iespēju VSAC “Veģi”, kur mīt jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 8. augustā organizēt mākslas plenēru! Varējām nodrošināt visus materiālus un siltas pusdienas visiem dalībniekiem. Tāpat par ziedojumiem iegādāti materiāli radošajām aktivitātem, kas pietiks ļoti ilgam laikam - māls, glazūras, instrumenti, papīrs, krāsas, audumi, dzijas u.c. lietas rokdarbiem. Liels paldies!”

Irēna Kauliņa, filiāles “Veģi” direktore, 2019

 

“Mūsu biedrība katru vasaru rīko nedēļas garumā nometni ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Nometnē šogad piedalījās 30 ģimenes ( īpašie bērni, viņu māsas, brāļi un māmiņas), kopā 60 dalībnieki. Nometnes nosaukums bija „Seko man”. Bērni un vecāki piedalījās dažādās nodarbībās, radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs. Nometnes noslēgumā bērni un māmiņas saņēma nelielas dāvaniņas un jūsu ziedotās grāmatas. Katra palīdzība ir ļoti nozīmīga. Pateicamies par jūsu atvērtām sirdīm dāvinot bērniem, jauniešiem un māmiņām grāmatas!”

Nometnes dalībnieku vārdā

Elita Lapiņa, projekta „Cerību planēta” vadītāja, 2019

 

“Jelgavas metodistu draudze ir ļoti pateicīga Latvijas Bībeles biedrības kalpotājiem par brīnišķīgo Bībeļu dāvinājumu pavasara zaļos vākos. Tā ir iespēja mums savukārt dāvāt šīs Bībeles tālāk cilvēkiem, kuriem nav Bībele.”
 
Sandra Kārkliņa, Latvijas Metodistu baznīcas Jelgavas draudzes Valdes priekšsēdētāja, 2019
 
“Esmu pateicīgs Latvijas Bībeles biedrībai par iespēju saņemt Bībeles, kuras varam dāvināt cilvēkiem un iestādēm, lai Labā Vēsts par Jēzus evaņģēliju būtu pieejama ikvienam cilvēkam. Lai Dievs svētī tos, kas saņēma un saņems šīs grāmatas, kā arī katru ziedotāju, kas palīdz šiem projektiem īstenoties, kā arī Latvijas Bībeles biedrībai, par šo svētīgo kalpošanu!”
 
Ainis Kaspars, Jelgavas septītās dienas adventistu draudzes mācītājs, 2019

 

"Rūjienas Svētā Bērtuļa draudze no sirds pateicas Latvijas Bībeles biedrībai par iespēju iepriecināt Valmieras kristīgā žēlsirdības centra bērnus un draudzes svētdienas skolas bērnus, dāvājot tiem grāmatas. Bērniem parasti patīk, saņemt dāvanā saldumus vai rotaļlietas, taču vērojot to, kā viņi smaida un priecājas turot rokās un šķirstot grāmatiņu ar Dieva vārdu, pārņem neizsakāma laimes sajūta. Tāpēc Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes vārdā vēlreiz saku milzīgu paldies Latvijas Bībeles biedrībai par doto iespēju nest tālāk Dieva vārdu caur grāmatām jaunajai paaudzei, stiprinot tās pārliecību un ticību Kristum."
 
Laima Studenkova-Jolkina, Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes priekšniece, 2019

 

“Mazsalacā tieši Ziemassvētku novakarē 24. decembrī kultūras centrā notika kristīgs pasākums visai ģimenei ar bērnu un jauniešu uzvedumu par to, kā lasīt Bībeli. Apmēram 100 bērni saņēma Ziemassvētku dāvanu kastes. Un katra ģimene varēja izvēlēties vienu no Bībelēm. Bija jauki vērot kā jaunieši izvēlējās jauniešu Bībeli. Septītās dienas adventistu Mazsalacas draudze un visu Bībeles saņēmēju ģimeņu vārdā izsakām lielu paldies par dāvinātām Bībelēm!”
 
Dagnija Lapa, Mazsalcas septītās dienas adventistu draudzes mācītāja, 2019

 

“Esam ļoti pateicīgi, ka jūs radījāt šo iespēju ar ziedotāju palīdzību dāvināt Bībeles mūsu līdzcilvēkiem Limbažos! Mūsu primārais mērķis bija sastapt tādas ģimenes, kurām nav Bībeles! Par nožēlu man jāsaka, ka tādu ģimeņu ir ļoti daudz. Tādēļ redzamajās fotogrāfijās ir bērni, kuriem tā ir viņu pirmā Bībele mūžā! Tā ka finansiālā rocība daudzās ģimenēs ir ļoti smaga un jūtams arī sekulārisms, tad Bībeles iegāde parasti netiek uzskatīta par aktuālu vajadzību. Uzdāvinot šīs Bībeles dažādu vecuma cilvēkiem mēs ceram, ka viņi atradīs sev un savām ģimenēm caur šo rakstīto Vārdu veldzi savām dvēselēm. Mēs pateicamies visiem kuri atbalstīja šo skaisto un vērtīgo darbu! Dievs jūs svētīs!”
Pateicībā Aldis Zēmele, Limbažu Septītās dienas adventistu draudzes mācītājs, 2019
 
 
 
 
“Kristīgā draudze “Pilsēta” pateicas ikvienam, kurš darīja iespējamu Ziemassvētku sveicienu priekš īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm! Lai Dievs svētī ikvienu un rada patieso prieku katra ziedotāja sirdī – tādu prieku, kādu piedzīvoja šie bērni! Paldies!”
 
Uģis Pallo, mācītājs, 2019
 
 
“Pateicamies ziedotājiem par brīnišķīgām grāmatām bērniem! Tās tika dāvinātas Puzes pamatskolā kristīgās mācības nodarbībām un Svētdienskolas bērniem. Grāmatas nogādājām arī Stiklu bērnunamā, lai audzinātāji tāsdāvinātu audzēkņiem dzimšanas dienā.
Draudzes diakonijas centrā,grāmatu galdā un baznīcā arī baznīcēni var izmantot grāmatas
lasīšanai un pužļu salikšanai, tā atceroties Bībeles stāstus. Paldies par Jūsu ieguldījumu Dieva Vārda dāvinājumu bērniem!”
 
Ar cieņu,

Puzes evaņģēliski luteriskās draudzes vārdā Skaidrīte Bruhanova, 2018

 

“Iemītnieku un darbinieku vārdā saku lielu paldies par finansiālo atbalstu mūsu nama iemītniekiem. Jūsu atbalsts ļaus mums īstenot kādu iemītnieku vajadzību vai sapni, kurai no valsts finansējuma ne vienmēr pietiek līdzekļu. Par saziedotajiem līdzekļiem esam iegādājušies materiālus un izejvielas darbam ar mālu, zīmēšanas un rokdarbu nodarbībām. Mīļš paldies visiem ziedotājiem, kas piedalījās ar saviem ziedojumiem un atbalstīja mūsu iemītnieku vajadzības.”

Irēna Kauliņa, VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” vadītāja, 2018

 

"Katrs varam būt tādā situācijā, kad Dieva Vārds ir ļoti nepieciešams. Liels paldies par iespēju mūsu pacientiem saņemt Dieva Vārdu, atrodoties slimnīcā!"


Dace Soldāne, Vidzemes slimnīcas (Valmiera) kapelāne, 2017
 

 

Grāmatas ķertin izķēra, un tās ļoti patika.

Īpaši priecīgi bija bērni. Attapos pie tukša grāmatu galda.

Paldies jums! Lai darbīgs, Dieva svētīts Jaunais gads!

Zigrīda Pelīte, Kandavas evaņģēliski luteriskās draudzes Zupas virtuves vadītāja, 2017

 

Milzīgs paldies no mums - Sēmes sākumskolas kolektīva un bērniem! Grāmatiņas un Bībeles tiešām bija ļoti krāšņas, un mums bija liels prieks tās pasniegt. Prieks, ka šogad varējām pasniegt Ziemassvētku vēsti tik skaistā veidā, - lasot, kas bērniem ir tik ļoti vajadzīgi! Kāda meitenīte no 3. klases jau paspēja izlasīt Ziemassvētku stāsta grāmatiņu un jautāja, "Kas notika tālāk?". Es viņai atbildēju, ka to viņa varēs atrast Bībelē, ko saņēma. Brīnišķīgi!

Marija Grosa, Sēmes sākumskolas skolotāja, 2017

 

2016. gada 24. decembrī Kalnišķu ciemā svinējām Kristus dzimšanas dienu. Uz svinēšanu tika aicināti visi ciemā dzīvojošie bērni un viņu ģimenes. Prieks, ka līdzi bērniem atnāca četras mammas. Tika stāstīts Zvaigznes stāsts. Kā Austrumu gudrie atstāja visu, lai ietu pielūgt, un satiktos ar jaundzimušo Jūdu ķēniņu Jēzu Kristu. Šī iespēja - ej meklē Jēzu, atrodi Viņu un pielūdz, ir aicinājums ikvienam arī šodien. Pēc tam sekoja spēles un dziesmas. Protams, kas būtu Ziemassvētki bez dāvanām. Bērni saņēma Bībeles biedrības dāvātās Bībeles. Bērnu acīs mirdzēja prieks, ka tagad katram ir sava Bībele. Viena no bērnu mammām pēc pasākuma zvanīja un pateicās par ļoti vērtīgo dāvanu - Bībeli!Tad visi kopā varējām ko garšīgu nobaudīt. Šokolādes dzēriens, torte un mandarīni....Tas patiesi bija ļoti jauki! Mana lūgšana - lai pār šo ciemu nāk garīgā atmoda. Pateicība ikvienam ziedotājam un Latvijas Bībeles biedrībai par bērniem dāvinātajām Bībelēm.

Modrīte Stūre, Kalnišķu ciema Svētdienas skolas skolotāja, 2017

 

Mīļi sveicieni Bībeles biedrības ļaudīm, atbalstītājiem, ziedotājiem par rūpēm un gādību, ko Strazdes bērnu nama bērni saņem no jums! Ar biedrības finansiālu atbalstu šajā gadā esam atrisinājuši problēmas bērnu sanitārā mezgla telpās. Aukstie vēji vairs netiks cauri logu šķirbām, jo tagad mums ir jauni logi. Arī vecā duškabīne ir prom un tās vietā jauna, ērtāka, tīkamāka. Par to liels prieks, ko novērtē kā bērni, tā darbinieki. Paldies arī dāvātajām bērnu Bībelēm! Īpaši bērniem patika Mana pužļu Bībele, ko uzreiz gribējās izpētīt un salikt. Paldies arī par Bībelēm mazajām sirsniņām! Tās tiešām sasilda sirdi un ne tikai mazuļiem. Sirsnīgs paldies čaklajai rokdarbniecei Vilmai Zorgenfreijai par košajām vilnas zeķītēm! Tās lieti noderēs rudens drēgnumā un ziemas spelgonī.

Vēlam jums visiem stipru veselību, sirdsmieru un mīlestību, ko spējam dot viens otram un Dieva svētību pāri visam!

Strazdes bērnunama mazie un lielie iemītnieki, 2016

 

 “Liels paldies visiem, kuri sarūpēja Grašu ciemata bērniem Bībeles un skaistās krāsainās grāmatas.”

Sandra Stade, Grašu bērnu ciemata vadītāja, 2016

 

 “Bērni vienmēr ir priecīgi par jebkuru dāvanu. Taču ir dāvanas, kurām ir pievienotā vērtība - grāmatas, kuras iesēj bērnu sirdīs sēklu, kura var uzdīgt par skaistu, lielu koku, kura zaros un augļos vēlāk daudzi atrod paēnu, atspirdzinājumu, mājvietu! Paldies ziedotājiem, kuri noteikti saņems atpakaļ desmitkārtīgi no mūsu visu Tēva Debesīs, jo Viņš to ir apsolījis Savā Vārdā - Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts (Sal. pam. 11:26)!”

Konstantīns Rezņikovs, ADRA Latvija direktors, 2016

 

“Ir tik brīnišķīgi vērot bērnus, tad, kad viņi dara lietas, kas viņiem šķiet aizraujošas un interesantas. Saņemot dāvanā Bībeles, bērnu prieks bija patiešām neviltots. Gribam teikt PALDIES, ka esat izvēlējušies ziedot savus līdzekļus, lai radītu šo prieku. Lieliem bērni paši var izzināt to kāds ir Dievs, lasot šos stāstus Bībelē. Savukārt, mazie var apbrīnojot krāšņās ilustrācijas. Pie tam, bērni pavada laiku kopā ar vecākiem, klausotie, kā viņi lasa šo stāstus. Un šis laiks bērna dzīvē ir zelta vērts. Paldies par jūsu dāsnumu un vēlam Dieva svētības pār jūsu dzīvi un izjust Dieva mīlestību jūsu ikdienas gaitās!”

Ilona Rasa-Trūpa, Pestīšanas Armijas jauniešu darba vadītāja, 2016

 

“Liels paldies Jums par šo prieku, ko radījāt bērnos! Pateicoties jums, viņi jau agrā vecumā var lasīt Bībeli! Uzrīkojām bērniem svētku pasākumu, kā ietvaros dāvinājām Bībeles. Bērni saņemot dāvanas bija ļoti priecīgi. Arī kalpotāji ir ļoti pateicīgi par iespēju bērniem, kuri nenāk no kristīgas vides, uzdāvināt viņu pirmo Bībeli!”

Laura Kļaviņa, evaņģelizācijas kalpošanas KARAVĀNA vadītāja Mateja baptistu draudzes apkārtnes bērniem, 2016

 

"Rīgas Mūzikas internātvidusskola izsaka pateicību Latvijas Bībeles biedrībai, tās ģenerālsekretāram Valdim Tēraudkalnam un projektu koordinatorei Antrai Puriāni par grāmatu dāvinājumu skolas bibliotēkai. Tas ir liels un patīkams ieguldījums mūsu audzēkņu izglītošanai, kā arī materiāla palīdzība skolas bibliotēkai."

Ceram arī uz turpmāku sadarbību!

Cieņā,

Vēsma Grugule, Rīgas Mūzikas internātvidusskolas direktore, 2016 

 

"Pateicamies Latvijas Bībeles biedrībai par slimnīcai pasniegto Bībeļu dāvinājumu, kas būs garīgs stiprinājums gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan darbiniekiem."

 Anita Slokenberga, 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja, 2015

 

 “Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas vārdā izsaku pateicību visiem, kuri ziedoja līdzekļus Bībeles izdošanai jauniešiem. Bībeli ar prieku dāvināsim Latvijas Bībeles svētkos – olimpiādē gan tiem skolēniem, kuri jau kādu laiku iet pa brīnišķīgo Ticības ceļu, kā arī tiem bērniem, kuri turēs rokās šo Dieva Vēsti pirmo reizi. Šis izdevums ir brīnišķīgā noformējumā, ar lielu informācijas klāstu.”

Dieva svētību un žēlastību vēlot,

Margarita Savicka,

Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas priekšsēdētāja, 2015

 

"Pateicoties ziedotāju atsaucībai, Strazdes bērnu nama rotaļu laukumā bija iespēja veikt nozīmīgus uzlabojumus. Bērnu nama rotaļu laukumā aktīvajiem bērniem fiziskajām aktivitātēm un atpūtai ir uzstādīti 2 āra trenažieriem lielākajiem bērniem, mazākajiem bērniem košs un drošs karuselis un balansiera šūpoles, namiņš ar zviedru un alpīnisma sienu. Tagad bērnu nama laukumu apmeklē ne tikai namiņa bērni, bet arī apkārtējo māju bērni. Šis ieguldījums ir nozīmīgs ne tikai bērnu namam, bet arī vietējai kopienai.

Sveicieni, Dieva svētības un labas veselības vēlējumi no Strazdes bērnu namiņa bērniem! Visiem labajiem, atsaucīgajiem un palīdzēt gribošajiem cilvēkiem LIELS PALDIES!"

Strazdes bērnu nama bērni un darbinieki, 2015

 

“Rīgas Kristīgā vidusskola izsaka vislielāko pateicību Latvijas Bībeles biedrības kolektīvam un vadībai par sirds mīļumu, atsaucību un nesavtīgu dāsnumu, regulāri atbalstot skolas rīkotos Bībeles svētku noslēguma pasākumus, un lielu komplimentu jūsu svētīgajam darbam!”

Iveta Gaile, Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore, 2015

 

GAIN Latvija komandas vārdā vēlējos izteikt patiesi lielu pateicību ziedotājiem par saziedotajām Bībelēm. Kad kopīgi izsaiņojām tās no kastēm, bijām no sirds priecīgi, ka varēsim ģimenēm nogādāt šādus dārgumus! Līdz šim mums bija tikai organizācijas "Gideoni" Jaunās Derības. Dāvināt Bībeli šiem cilvēkiem ir mūsu sapņu piepildījums. Tas ir brīnišķīgi. LIELS PALDIES!"


Kristīne Serova un Sintija Vilde, GaiN Latvija

Biedrība nodarbojas ar palīdzības sniegšanu trūcīgām daudzbērnu ģimenēm visos Latvijas novados, 2014

 

 

Esam ļoti pateicīgi par Latvijas Bībeles biedrības dāvinājumu - ūdensizturīgajām Bībelēm. Esam sajūsmā par to jauno dizainu un praktiskumu. Jau paspējām tās izmēģināt pašu rīkotāja studentu nometnē Stirnienē. Izmēģinājām Bībeles izturību pārgājiena laikā, kur tā tika noslēpta ūdenī un pārgājiena dalībniekiem tā bija jāatrod un jāizlasa kāds vēstījums. Dalībnieki bija pārsteigti, ka ūdens tai nespēj kaitēt. Nometnes pārgājiena uzvarētājus apbalvojām ar ūdensizturīgajām Bībelēm. Dalībnieki bija sajūsmā.”

Mārtiņš Vīgants, Latvijas Kristīgo studentu brālība, 2014

 

 

"Pateicoties jūsu ziedotajiem līdzekļiem, medmāsiņas kabinets ir piedzīvojis skaistas pārvērtības. Kabinets - bērnu pieņemšanas telpa ir pilnībā izremontēta un tajā iegādātas jaunas mēbeles. Bērni medmāsiņu tagad apmeklē gaišā, mājīgā un skaistā kabinetā.Visiem labajiem, atsaucīgajiem un palīdzēt gribošajiem cilvēkiem LIELS PALDIES! ”

Strazdes bērnu nama bērni un darbinieki, 2014

 

 

"Grāmatas (“Pateicības priekā” un “Pie rāmiem ūdeņiem”) ir negaidīti skaistas. Garīgā literatūra mums ir ļoti nepieciešama, tādēļ esam ļoti priecīgi par šādām iniciatīvām. Liels, liels paldies!"

Inese Lūse, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu dienesta vadītāja, 2014

 

 

Kad KARAVĀNAS skolotāji plānoja jauno nodarbību sezonu, visi ar lielu prieku uzņēmām ziņu, ka Latvijas Bībeles biedrība vēlas KARAVĀNAS kalpošanas bērniem dāvināt Bērnu Bībeles. Bija prieks un pārsteigums, ka šoreiz atbalsts nāca pat bez mūsu pašu prasīšanas kā negaidīta dāvana. Paldies, Latvijas Bībeles biedrībai par šo negaidīto dāvinājumu, kas tik ļoti iepriecināja gan bērnus, gan skolotājus. Paldies, ka bērniem arī mājas būs iespēja iepazīt Jēzu, lasot Dieva Vārdu!

Mateja baptistu draudzes KARAVĀNA komanda, 2013.

Šī kalpošana uzrunā draudzes apkārtnes bērnus.

 

Saņemot "Bērnu Bībeles", jutāmies ļoti iepriecināti. Tā ir brīnišķīga dāvana bērniem, kuri apmeklē mūsu draudzes organizētos pasākumus. Esam pateicīgi saņemt šo dāvinājumu un priecājamies, ka bērniem būs sava Bībele, atbilstoša vecumam un zināšanām. Mūsu draugi ir bērni dažādās vecuma grupās, kuri nāk no dažādām vidēm. Mūs kopā vieno Dieva mīlestība, un tādu arī jūs esat mums parādījuši. Bībeles plānojam izmantot gan nodarbībās baznīcā, gan bērnu personīgai lietošanai mājās, jo lielākajai daļai līdz šim tādas nav bijušas. Sajūsmināti un pateicīgi esam mēs visi - kā bērni, tā draudze – paldies par šo Dieva mīlestību, ko jūs esat līdzdalījuši.

Līvija Baltrušaite,

Liepājas septītās dienas adventistudraudzes palīgmācītāja, 2013

 

Grašu bērnu ciemata vārdā izsakām pateicību par dāvinājumu - Bērnu Bībelēm.Savā darbā ar bērniem balstāmies kristīgajās vērtībās un šāda veida grāmatas bieži vien sarežģīto un apjomīgo bībeles tekstu padara bērniem uztveramāku. Pirmie iespaidi bērniem bija ļoti labi - grāmata ir bagāti ilustrēta un ērta lietošanā. Esam droši, ka grāmatas kas nonāks katra ciemata bērna rokās nepaliks plauktā, bet tiks gan skatītas, gan lasītas. Paldies visiem kas palīdzēja šai grāmatai tapt un nonākt pie bērniem! Paldies!

Māris Apfelbergs

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats", 2013

 

Mēs visi esam ļoti priecīgi par ziedotajiem līdzekļiem, par kuriem esam varējuši iegadāties jaunus datorus, printerus un veļas mazgājamo mašīnu. Jaunie datori un printeri mums dod iespēju labāk sagatavot skolas darbus, protams arī uzspēlēt dažādas interesantas spēlītes un sazināties ar draugiem. Bet veļas mazgājamā mašīna ir palīgs audzinātājām un auklītēm, lai viņas mūs katru rītu varētu pavadīt uz skolu un bērnudārziņu tīri un glīti sapucētus.

Sakām milzīgu paldies par prieku, ko jūs sagādājāt mums! Labu veselību, labestību, enerģiju un Dieva svētību jums visiem!

Strazdes bērnu nama mazie un lielie iemītnieki, 2013

 

Sirsnīgs paldies par dāvātajām "Bērnu Bībelēm", kuras mēs centāmies tālāk dāvināt bērniem, kuriem šī ir pirmā un iespējams arī vienīgā iespēja lasīt Bībeli. Vienu daļu grāmatiņu saņēma bērni no Rīgas, kas apmeklē dienas aprūpes centru „Patvērums” un labprāt lasa tās kopā ar centra darbiniekiem. Tāpat dāvinām "Bērnu Bībeli", apmeklējot bērnu un viņa vecākus mājās - tā ir lieliska iespēja bērniem stāstīt Labo vēsti par Kristu. "Bērnu Bībeles" dāvātas arī  bērniem no lielākām un mazākām Latvijas pilsētām kā Liepa, Drusti, Sarkaņi un Liepāja, kur kalpotāji dažādos pasākumos un svētdienas skolas nodarbībās sarunājoties ar bērniem un viņu vecākiem, stāstot par ticību un vienkārši ar savu dzīvi parādot Dieva mīlestību, cenšas dod bērniem cerību, kas ir atrodama vienīgi Dievā."

Pestīšanas Armijas bērnu darba vadītāja Ilona Rasa-Trūpa, 2013

 

Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas” un „Cerību centra” vārdā izsakām pateicību „Latvijas Bībeles biedrībai” un ziedotājiem, ar kuru atbalstu un palīdzību varam sagādāt prieku bērniem, kuri nāk no sociālā riska, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.Šo ģimeņu vārdā sakām lielu paldies katram, kurš piedalījies "Bērnu Bībeles" tapšanā un ziedojis līdzekļus, lai šī Bībele nonāktu līdz tiem bērniem, kuru vecākiem nav līdzekļu šādas grāmatas iegādei.

Biedrības „Cerību centrs” direktore Gita Bināne, 2013

 

"Laukos, cietuma Alfas apmeklētājiem, kā arī jauniešiem iegādāties Bībeli nav tik vienkārši. Tādēļ liels paldies! Cik ir šo Bībeļu, tik arī jaunu kristiešu, kuru vārdā varu pateikties. Šie cilvēki vārda burtiskā nozīmē piedzīvos, ka evaņģēlijs ir par velti."

 Rinalds Grants,
Latvijas Alfas padomes nacionālais direktors,
 Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes
 evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs, 2012
 
 
"Pateicoties Jums, mēs varējām saviem centra bērniem uzdāvināt Jūsu atsūtītās, burvīgās grāmatiņas. Tās ir ar tik mīļām ilustrācijām un katram bērnam svarīgu vēstījumu – ka viņu Kāds ļoti mīl un sargā viņu ik brīdi. Jūs sagādājāt mūsu bērniem ļoti patīkamu pārsteigumu. Mēs zinām, ka nekas pats par sevi nenotiek. Aiz katra soļa ir kādu cilvēku liels, pašaizliedzīgs darbs un laiks."
 
Signe Vintere,
Sociālā aprūpes centra „Tērvete” direktore, 2012
 
 
“Ar lielu baudu noklausījos disku “Tavu spārnu pavēnī”. Perfekts darbs. Ar tādiem meistariem jau citādi nevar būt. Paldies!”
 
Valdis Lapsa, 
Ogres neredzīgo biedrības
priekšsēdētāja vietnieks, 2012
 
 
"Rīgas Kristīgā vidusskola izsaka vislielāko pateicību Latvijas Bībeles biedrībai par atsaucību skolas vadībai un nesavtīgo dāsnumu, atbalstot skolas rīkotos Bībeles svētkus 2012!"
 I. Gaile, 
direktore
 
G. Skujiņa,
direktora vietniece audzināšanas jomā
2012
 
“Visas Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas vārdā izsakām lielu pateicību par piešķirtajām Konkordances grāmatām! Mācītāji sūta sirsnīgu pateicību par jūsu kalpošanu un novēlam Dieva svētību, radošumu un jaunas idejas, kā aizsniegt cilvēku sirdis caur Svētajiem Rakstiem un citu publicitāti!”
Kristīne Vainovska,
 superintendentes asistente, 2011
 
 
“Protams, cilvēkiem ir ļoti svarīgi saņemt pārtiku. Taču pārtiku var izlietot ātri, un kas tad būs tas, kas palīdzēs šiem cilvēkiem pārvarēt dzīves grūtības un dos cerību? Tas ir Dieva Vārds, kas var patiesi izmainīt viņu dzīvi.”
Alvis Apinītis, 
bezpeļņas organizācijas 
“Kraukļa Fonds” direktors, 2011
 
 
“Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) vārdā izsaku vislielāko pateicību Latvijas Bībeles biedrībai par saņemto dāvinājumu mūsu veco ļaužu namiem.”
Alvars Šteinbergs, 
LPSAIA priekšsēdētājs, 2008
 
 
“Bērnu sociālās aprūpes centrs “Baldone” pateicas jums par ieguldīto darbu līdzekļu vākšanā mūsu iestādes bērniem.”
Aina Vinča, 
direktore, 2007
 
 
“Izsakām pateicību Latvijas Bībeles biedrībai par grāmatu dāvinājumu slimnīcas garīgajai aprūpei – kapelai.” 
E. Platkājis, 
klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” Valdes priekšsēdētājs
Inese Lūse, 
klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” kapelāne, 2006