in English   

Kā mūs atbalstīt

  • ziedojot kādam no Bībeles biedrības projektiem
  • ziedojot Bībeles biedrības darba vispārējām vajadzībām. Latvijas Bībeles biedrība ir vienīgā organizācija Latvijā, kas izdot un izplata Bībeli Latvijas iedzīvotājiem.
  • aicinām uz sadarbību uzņēmējus. Katru gadu līdzekļu trūkuma dēļ Bībeles biedrība nerealizē daļu izdevējdarbības, kā arī citus projektus. 
  • aizlūdzot, lai Bībeles nestā vēsts aizsniegtu cilvēkus Latvijā un izmainītu viņu sirdis un dzīves!
"Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām
un gaisma uz manām takām!"
(Ps 119:5)