in English   

Bībeles lasīšanas plāns lejupielādei

Bībeles lasīšanas plāns katrai dienai

Bībeles lasīšanas plāns pa tēmām

 

40 Soļu Bībele

40 Soļu Bībele