in English   

Bībeles tulkojumi

Kā Bībeli tulkoja?

Sākotnēji daļa Bībeles tekstu bija uzrakstīti senebreju valodā, citi - aramiešu, vēl citi – sengrieķu valodā. Mūsdienās no aptuveni  6900 valodām (daudzas no tām lieto neliels cilvēku skaits) Bībele vai tās daļas iztulkotas aptuveni 2500 valodās. Bībeles tulkošanas darbs, kas parasti notiek no oriģinālvalodām, ir ilgs process, kuru mūsdienās gan atvieglo speciālas datorprogrammas, kas palīdz novērst kļūdas. Arī jaunā Bībeles tulkojuma latviešu valodā tapšanas procesā izmantota Apvienoto Bībeles biedrību uzturēta datorprogamma “Paratext”.

Pirmie Bībeles tulkojumi

Pirmie Vecās Derības tulkojumi grieķu valodā parādījās 3. gs. pirms Kr. Tos lietoja jūdi, kuri bija hellenizējušies.
1. un 2. gs. pēc Kr. Veco Derību iztulkoja sīriešu valodā, šo tulkojumu pazīst ar nosaukumu “Pešita.”  Apmēram tajā pašā laikā sīriešu valodā sāka tulkot arī evaņģēliju tekstus.
 
5. gs. pēc Kr. visu Bībeli iztulkoja latīņu valodā. To sauc par Vulgātu, un tā kļuva par standarta tekstu Romas katoļu baznīcā.  Vulgāta kalpoja par pamattekstu daudziem Bībeles tulkojumiem citās valodās.
 
No 3. līdz 9. gs. pēc kr. Bībeles izplate pieauga. Tā tika tulkota dažādās valodās – gotu, armēņu, slāvu, arābu u.c. Tiek uzskatīts, ka tikai 12. gs. Bībeli saka pārdot. Pirmie, kas to darīja, bija klosteri. Apmēram tajā laikā grāmatu tirgū izplatījās arī Bībeles izdevumi ar attēliem, un 14. gs. Eiropā parādījās daudzi ilustrēti Bībeles izdevumi angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodās.

Vēlāku laiku Bībeles tulkojumi

Laikā no 15. līdz 19. gs. Bībeles tulkošana un izdošana strauji izplatījās.  To sekmēja:
  • Tipogrāfisko iekārtu izgudrošana, kas grāmatas padarīja lētākas un ātrāk un vieglāk izdodamas. 
  • Reformācija, kas akcentēja vajadzību cilvēkiem lasīt Bībeli savā valodā; 
  • Bībeles biedrību  attīstība – šīs organizācijas specializējās Bībeles tulkošanā, izdošanā un izplatīšanā.

Bībeles tulkojumi mūsdienās

  • Pasaulē ir 6600 valodas, kurās runā 6,9 miljardi cilvēku
  • Bībele vai kāda tās daļa iztulkota 2500 valodās
  • Bībeles tulkojums uzsākts 2000 valodās
  • Apvienotās Bībeles biedrības (ABB) šobrīd strādā pie 400 jauniem Bībeles tulkojumiem valodās, kurās runā 4 miljardi cilvēku.
Reģions Pirmais Bībeles tulkojums šajā valodā Jauns Bībeles tulkojums Bībeles revīzija
Āfrika 97 20 22
Eiropas un Tuvo austrumu valodas 35 30 11
Āzijas un Klusā okeāna reģions 100 62 35
Amerika 31 2 12
Kopā 263 114 80