in English   

Bībeles lasīšanas plāns

Bible 2020 ir Skotijas Bībeles biedrības projekts, kurā piedalās daudzu valstu Bībeles biedrības, arī LBB.  Projekts piedāvā Bībeles ikdienas lasīšanas plānu viedtālruņiem 1500 valodās. Reģistējoties lasītājiem ir iespēja pašiem ierakstīt un ievietot kādu no plānā paredzētajiem Bībeles lasījumiem.

Tuvāk par projektu:
https://bible2020.org/
Lai lietotu šo lasīšanas plānu, nepieciešams  lejuplādēt mobilo aplikāciju Google Play vai App Store.