in English   

Bībele audioformātā, Braila rakstā un citos formātos

Daudzi cilvēki pasaulē nevar vai nemāk lasīt. Daudzi citi labprātāk lasa Bībeli nevis iespiestā formātā, bet mobilā tālrunī vai kā e-grāmatu. Līdz ar to mūsdienās Bībeles biedrības pasaulē, arī Latvijā, daudz strādā pie tā, lai apmierinātu šo cilvēku vajadzības. Vēl aizvien:

  • Bībele vai tās daļas audioformātā ir tikai 3 % valodu;  
  • Braila rakstā pilna Bībele ir tikai 30 valodās.
  • Zīmju valodā nav neviena pilna Bībeles izdevuma. 

 

Jaunās derības, kā arī Jonas grāmatas un Mācītāja audioieraksts atrodams šeit: 
https://live.bible.is/bible/LAVNLI/MAT/1?audio_type=audio_drama

 

Marka evaģēlija zīmju valodā video varat aplūkot mūsu Youtube kanālā:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gry50lDD0ROlpsvaLhm1W8-SwZ6OMc7

 

Starptautisks projekts "Lumo." Jaunā Bībeles tulkojuma (2012. g.) daļu (evaņģēliju) audio-vizuāla versija. iespēja iejusties Bībeles vēsturiski-ģeogrāfiskajā vidē, vienlaikus klausoties pašu Bībeles tekstu. 
https://www.youtube.com/watch?v=JnlmfxW__xM&list=PL-gry50lDD0Rn89fuuzmiXkFz_lgJcEN_

Vairāk par pašu projektu skat. https://www.lumoproject.com/

 

 Bībeles fakts: Vārds "kristietis"' Bībelē pieminēts trīs vietās - Apustuļu darbos (11:26; 26:28) un 1. Pētera vēstulē (4:16).