in English   

Realizētie projekti 2020

 

Bībeles īpaši lieliem burtiem izdošana

Mērķis – izdot Bībeli īpaši lieliem burtiem vecākā gadagājuma cilvēku un vājredzīgu cilvēku
vajadzībām. Dāvināt Bībeli lieliem burtiem un citas grāmatas VSAC “Ropaži” iemītniekiem un
personālam..
Ziedotāji – 353
Saziedots – 7972,78 EUR
Rezultāts – Izdota Bībele īpaši lieliem burtiem. VSAC “Ropaži” iemītnieku un personāla vajadzībām
dāvinātas 89 grāmatas.

 

Bībeļu dāvināšana biedrības “Tuvu” jauniešu vakariem

Mērķis - dāvināt Bībeles un citas grāmatas biedrības “Tuvu” organizētajiem jauniešu vakariem Brankas
ciemā. Jauniešu vakarus divas reizes mēnesī apmeklē 80-90 jauniešu.
Ziedotāji – 144
Saziedots – 6375 EUR

Rezultāts - jauniešiem, kuri apmeklē biedrības “Tuvu” organizētos jauniešu vakarus dāvinātas 225
grāmatas, tai skaitā 110 Bībeles.

 

 

Dieva Vārds Alūksnes un Valkas novadu draudzēm

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – dažādām Alūksnes un Valkas novadu
draudžu kalpošanām.
Ziedotāji - 215
Saziedots – 5030,32 EUR

Rezultāts10 Alūksnes un Valkas novadu draudžu kalpošanām dāvinātas 456 grāmatas.

 

Dieva Vārds Pierīgas novadu draudžu kalpošanām

Mērķis – dāvināt Bībeles, Jaunās Derības, bērnu Bībeles un citas grāmatas trūcīgiem cilvēkiem un
cilvēkiem, kas saskaras ar dažādām grūtībām Latvijas novados – Pierīgas novadu draudžu. Ar ziedojumu
atbalstīt VSAC “Veģi” (Talsu novads) iemītnieku vajadzības.
Ziedotāji - 892
Saziedots – 16 366,46 EUR
Rezultāts
22 Pierīgas novadu draudzēm 684 grāmatas. 600 EUR pārskaitīts VSAC “Kurzeme” filiālei
“Veģi” vasaras nojumes izbūvei.